Du behövs

Församlingsmedlemmarna är församlingens viktigaste resurs. Församlingen är ett skeende, där vi alla är delaktiga. Medlemskap i församlingen är mera ATT VARA än att göra.

Du är välkommen med bara för att delta. Det finns grupper för en mindre gemenskap eller kom till gudstjänsten och samlingar.

Du kan också delta genom att vara med i något praktiskt arbete, som ledare i en mindre grupp eller också som förtroendevald i beslutsfattandet.

Nyheter  StällningstagandenWebbtidningar / Tidningar och artiklar
Gudstjänsten Bön / Tala med Gud  

 
YouTube-video