Esse kyrkogård

Esse kyrkogård

Sportplansvägen, 688620 Esse

Förfrågningar till gravkontoret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad, tel. 0403 100 403, 0403 100 404 eller kyrkvaktmästaren i Esse, tel. 0403 100 457

Esse kyrkogård består av två olika delar på var sin sida av Sportplansvägen, Esse gamla - Marie - och Esse nya - Johanne. 

På gamla delen av begravningsplatsen finns inte längre lediga kistgravar, utan gravläggningar sker uteslutande i tidigare inlösta familjegravar. På gamla sidan finns också det restaurerade gravkapellet.

Lediga kistgravar finns på nya sidan. Ett servicehus med garage och personalens sociala utrymmen har byggts vid begravningsplatsen. Här finns också en Inva-toalett.

På de olika avdelningarna finns vattenposter, där anhöriga kan hämta vatten. Här finns också trädgårdsredskap att låna. Avfallskärl finns för både komposterbart och icke komposterbart avfall.

Vid Esse kyrka (Essevägen 240) finns även en gammal kyrkogård.

Karta över Esse kyrkogård.Öppna länk i ny flik

Läge på kartan

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Parkering Parkering
Toalett Toalett