Er sorg är vår omsorg!

Jordfästningen är ett konkret farväl till den som lämnat vår gemenskap här. Kontakta församlingen för arrangemang av begravning.

När en församlingsmedlem avlider, görs anmälan till församlingens kansli. Där bokas tid för jordfästning och minnesstund. En präst finns i regel på kansliet må, ons och fre kl.10-12 för samtal och planering av begravningen. Tid för samtal kan också bokas via församlingskansliet, som underrättar kantor och kyrkvaktmästare.

För gravinlösning och gravgrävning kontaktas församlingarnas gemensamma gravkontor, Ebba Braheesplanaden 2, tfn 040 3100404.

För minnesstund i församlingshemmet kontaktas församlingshemmets kök tfn 040 3100482 för planering av serveringens innehåll och omfattning. Minnesstund kan även hållas i andra utrymmen i församlingen.

För anskaffning av kista och för transport kontaktas begravningsbyrå.

Läs mera om råd och hjälp till anhöriga, Begravningsinfo.