Er sorg är vår omsorg!

Jordfästningen är ett konkret farväl till den som lämnat vår gemenskap här. Kontakta församlingen för arrangemang av begravning.

När sorgen drabbar är det samtidigt mycket praktiskt som skall ordnas. När en församlingsmedlem avlider, görs anmälan till församlingens kansli i Kyrkostrand, Esse eller Purmo. Där bokas tid för jordfästning och minnesstund. 

Det kan hända att man vill få undan allt så snabbt som möjligt, kanske redan samma vecka. Men det kan ofta bli för snabbt för att man känslomässigt skall hinna med i att dödsfallet verkligen har hänt. Först kan tanken på att jordfästningen skulle ske om två veckor verka främmande. Men många har efteråt sagt att det var den tid de verkligen behövde. 

Gravkontoret i Jakobstad sköter om gravplats och gravgrävning. Via denna länk hittar du Gravkontorets sida. För anskaffning av kista och för transport kontaktas begravningsbyrå.

För själaringning kontakta kyrkväktaren för respektive kyrka. 

Efter jordfästning vill man ofta ordna en minnesstund. För minnesstund i någon av församlingens lokaler är det bäst att kontakta någon av församlingens husmödrar för planering av serveringens innehåll och omfattning. Minnesstund kan även hållas i andra utrymmen i församlingen. Via denna länk hittas kontaktuppgifter.

Läs mera om råd och hjälp till anhöriga: Via denna länk hittar du samfällighetens begravningsinfo 

En vit ros med regndroppar på