Begravning - er sorg är vår omsorg!

Jordfästningen är ett konkret farväl till den som lämnat vår gemenskap här. Kontakta församlingen för arrangemang av begravning.

Boka begravning

När sorgen drabbar är det samtidigt mycket praktiskt som måste ordnas. Ta kontakt med församlingens kansli, tfn 040 3100 440 för att boka tid för jordfästning i Pedersöre, Esse eller Purmo kyrkor och en eventuell minnesstund efteråt. Man kan också besöka kansliet i Kyrkostrand eller Esse på öppettiderna.

Räkna med att begravningen kan ske tidigast om två-tre veckor.

Efter att bokningen gjorts tar prästen kontakt med de anhöriga för ett samtal inför jordfästningen. Då pratar man bland annat om den avlidna och diskuterar vilka psalmer man vill sjunga.

Gravkontoret i Jakobstads församlingscenter sköter om gravplats och gravgrävning. Gå till Gravkontorets sidaÖppna länk i ny flik. Kontakta en begravningsbyrå för kista och transporter.

För själaringning kontakta kyrkvaktmästaren i respektive kyrka.

Efter jordfästningen vill man kanske hålla en minnesstund. Om minnesstunden hålls i församlingens lokaler hjälper församlingens husmödrar till med planering av serveringen.

Servering i församlingens utrymmen, priser och serveringsalternativÖppna länk i ny flik

Kyrkostrand, köket: 040 3100 482, kstrandskok@evl.fi 

Kontaktuppgifter till husmödrarna

Läs mera om råd och hjälp till anhöriga på kyrkliga samfällighetens begravningsinfo

Jordfästning av medlem i kyrkan

Ibland kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig för att boka kyrkan eller kapellet. 

Om jordfästningen ska hållas i:

Pedersöre kyrka: kontakta den församling där den avlidna var skriven, alltså: Pedersöre församling, Jakobstads svenska församling eller Pietarsaaren suomalainen seurakunta

Jakobstads kyrka eller Johanneskapellet: Kontakat Jakobstads svenska församling eller Pietarsaaren suomalainen seurakunta

Esse eller Purmo kyrkor: Kontakta Pedersöre församling eller Pietarsaaren suomalainen seurakunta 

Den avlidna var inte medlem i kyrkan

Vad ville den som avlidit? Vi visar hänsyn och respekt för den avlidnas val. Därför kan en kyrklig jordfästning hållas om det inte gick emot den avlidnas uppfattning eller önskan.

Om ingen kyrklig förrättning ska hållas, kontakta gravkontoret.

Om en kyrlig förrättning önskas är den allmänna regeln att man kontaktar kyrkoherden i den församling där man önskar hålla jordfästningen. 

För Pedersöre kyrka: om den avlidna var pedersörebo, kontaktas kyrkoherden i Pedersöre församling. Om den avlidna var bosatt i Jakobstad, kontakta någon av kyrkoherdarna i Jakobstads svenska eller finska församlingar.

En vit ros i närbild med regndroppar på.