Hjälpledarutbildning

Hjälpledarutbildningen är en ledarutbildning med 10-12 kvällsträffar och en avslutande weekend. I teori och praktik försöker vi lära oss saker som är till nytta om man vill vara ledare i barnklubb, söndagsskola, på barn- eller skriftskolläger. Nya grupper startar varje höst i församlingens olika delar om deltagare finns. Weekenden är gemensam för hela församlingen.

Du kan också gå kursen bara för din egen skull, för att växa & mogna!

Kursen kan man gå då man blivit konfirmerad eller också senare.                                               

Den är gratis men för weekenden betalar man en avgift för maten.

Vi tar upp olika teman som t.ex:

  • att lära känna sig själv
  • att uttrycka sig
  • att vara ledare i barnverksamheten
  • att hålla andakt
  • att leda och vara ledare i en smågrupp
  • att arbeta med bibeln
  • att vara ledare på läger
  • att leka - bra o dåliga lekar 
  • att utvecklas - lite utvecklingspsykologi

Nya hjälpledare har fått intyg för genomgången hjälpledarskolningen. Ungdomarna ser fram emot att få vara hjälpledare på barn- och skriftskolläger. Vi är så stolta och glada över många fina ungdomar som nya resurser i vår församling!

Tveka inte, kom med!

Blivande hjälpledare mitt i en lek.
Gruppfoto av nya hjälpledarna i februari 2016.

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
tf. församlingspedagog 15.8.2023-31.7.2024
Essevägen 254
68820 ESSE