Gudstjänsten

I gudstjänsten möts vi i olika åldrar och livssituationer.

Vi stöder och hjälper varandra. Vi möts inför Herrens ansikte, får komma med glädje och sorg, hopplöshet och livsmod.

Jesus Kristus själv är mitt ibland oss och möter oss.

Fullsatt Pedersöre kyrka.

Laudes - morgonens tidebön

I morgonens tidebön, Laudes, ber vi Psaltarens böner i ljuset av evangelierna och Kristi liv, som gör dem till böner med en andlig och existentiell innebörd för våra liv i dag. Här deltar vi i Jesu egen bön till sin Fader, på samma gång som vi får ge uttryck för hela mänsklighetens längtan och nöd, glädje och smärta.

Vi ber med hjälp av Ekumeniska kommunitetens "Tideböner under året" som förutom i bokform, också finns i gratisappen "Tidegärden" (Fjellander Media). Ladda ner appen, gå in på "Välj tidebön" och välj "Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby".

Vi läser också bibeltexter och ber Jesusbönen 40 gånger. Och i vår fria förbön tar vi också med för församlingen, vårt samhälle, vår nejd och aktuella böneämnen.

Tag kontakt

Kyrkoherde
Pedersöre församling
Essevägen 254
68820 Esse
Kaplan
Pedersöre församling
Essevägen 254
68820 ESSE
Kaplan
Pedersöre församling
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Oftast ledig måndagar och tisdagar