Gudstjänsten

I gudstjänsten möts vi i olika åldrar och livssituationer

Vi stöder och hjälper varandra. Vi möts inför Herrens ansikte, får komma med glädje och sorg, hopplöshet och livsmod.

Jesus Kristus själv är mitt ibland oss och möter oss.

I gudstjänsten delar vi gemenskapen inför Gud

Här får den som bara "vill vara" möjlighet att andas ut och hämta kraft från Herren själv. I kyrkan får vi hämta kraft i stillhet, bön, lovsång och nattvard.

Gudstjänst eller högmässa firas varje söndag, i regel i alla våra tre kyrkor. Ibland kan gudstjänster också hållas i byarna. 

Gudstjänsttider är i huvudsak kl. 10 och en gång i månaden kl. 18 i någon av församlingsdelarna.

1. söndagen i månaden kl. 18 i Pedersöre kyrka.

2. söndagen i månaden och 4 söndagen i månaden kl. 18: Kvällsmööti i Esse församlingshem. Den 4. söndagen i månaden också gudstjänst i Esse kyrka  kl. 10

3. söndagen i månaden kl. 18 i Purmo kyrka.

4. och 5. söndagen i månaden kl. 10 i alla kyrkor.

Förutom att komma till kyrkan kan du delta via Pedersöre församlings Youtubekanal. Länkar till den gudstjänst som strömmas finns på församlingens webbsida.

Vi strömmar en av gudstjänsterna i församlingen varje söndag.  Församlingens youtubekanal.Öppna länk i ny flik

Pedersöre kyrka full med folk.

Tag kontakt

Kyrkoherde
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD
kaplan
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE
Kaplan
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Oftast ledig måndagar och tisdagar

Församlingspastor
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Tag kontakt

Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD
Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD