Gudstjänsten

I gudstjänsten möts vi i olika åldrar och livssituationer.

Vi stöder och hjälper varandra. Vi möts inför Herrens ansikte, får komma med glädje och sorg, hopplöshet och livsmod.

Jesus Kristus själv är mitt ibland oss och möter oss.

Fullsatt Pedersöre kyrka.

Tag kontakt

Kyrkoherde
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE
Kaplan
Pedersöre församling
Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2
68930 PURMO
tf kaplan
Pedersöre församling
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Oftast ledig måndagar och tisdagar

Församlingspastor
Pedersöre församling
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Tag kontakt

Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD
Kantor (tjänstledig tills vidare)
Pedersöre församling
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE
Kantor (tjänstledig t.o.m. 31.7.2022)
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD