Gudstjänsten

I gudstjänsten möts vi i olika åldrar och livssituationer.

Vi stöder och hjälper varandra. Vi möts inför Herrens ansikte, får komma med glädje och sorg, hopplöshet och livsmod.

Jesus Kristus själv är mitt ibland oss och möter oss.

Fullsatt Pedersöre kyrka.

Gemenskapskvällar för hela församlingen och för alla åldrar

Gemenskapskvällar för alla åldrar startar upp i Pedersöre församling våren 2023. 
Den första gemenskapskvällen hålls i Esse församlingshem söndagen den 29.1 kl. 18.
Mats Björklund håller undervisning, Susanne Gunell & co står för musiken och Malena Löfqvist ansvarar för barnens program.

Fokus på gemenskap och samvaro, undervisning och sång. Barnen har eget program under en del av tiden.
Som avslutning blir det gemenskap kring kaffebordet. En frivillig serveringsavgift tas upp.

Gemenskapskvällar kommer att hållas en gång i månaden under vårterminen. Platsen kommer att rotera mellan Esse, Purmo och Bennäs.

Tag kontakt

tf kyrkoherde 6.8.2022-31.8.2023
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE
Kaplan
Pedersöre församling
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Oftast ledig måndagar och tisdagar

Tag kontakt

Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD
Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD