Esse församlingshem Matts

Sammanträdesrum Matts

Essevägen 254, 68820 Esse

Lokalen är personalens kafferum men kan också användas för mindre sammanträden