Församlingskansli

Esse församlingshem

Essevägen 254, 68820 Esse

040 310 0440

Församlingssekreterare

Rummet finns genast när man kommer in i kanslidelen.

Diakonimottagning

Diakonimottagningen finns i andra våningen eller också kan man komma överens med diakonen om att träffas i något rum i nedre våningen.

Präster, kantor, ungdomsarbetsledare

Arbetsrum och mottagningar i övre våningen. Vid behov kan man komma överens om att träffas i nedre våningen.

Kansliet

I församlingshemmets andra våning finns arbetsrum för de anställda. Separat ingång bredvid stora dörren eller via stora aulan i församlingshemmet.

Kansliet håller öppet de dagar när församlingssekreteraren är på plats. Under andra tider kan anställda också finnas på kansliet. En ringklocka finns utanför kanslidörren.

Inva

Invaramp till huvudtrappan. Stora ytterdörren har automatisk dörröppnare men kanslidörren saknar sådan. Hiss finns i trapphuset. Invatoalett finns i övre våningen och på nedre planet. Mellandörrarna från stora aulan till trapphuset och  från trapphuset in till kansliet kan för några vara tunga att öppna. Låga trösklar c. 2 cm. Den som tror att det behövs hjälp kan använda ringklockan utanför ytterdörren till kansliet redan när man kommer till ytterdörren.

Parkeringsplats

Använd församlingshemmets parkeringsplats

Läge på kartan

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett