KantorerDiana Pandey

Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Bill Ravall

Kantor
Pedersöre församling
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Henrik Östman

Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD