Kantorer
Diana Pandey

Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Bill Ravall

Kantor (tjänstledig tills vidare)
Pedersöre församling
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Henrik Östman

Kantor (tjänstledig t.o.m. 31.7.2022)
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD