Kontaktuppgifter

Församlingens kansli är öppet måndag, onsdag och fredag kl. 9-13.
 

Pedersöre församling
Kyrkostrands församlingshem
Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Tfn 040 3100440
Fax 040 3100498

pedersore.forsamling@evl.fi

B E F G H L N P S Ö

B


Fastighetsarbetare
Vaktmästeri
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Barnledare

E


Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Kaplan
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

F


Barnledare

2018-2019: Måndag och torsdag i dagklubben i Kyrkhemmet i Bennäs. Tisdagar och fredagar i dagklubben i Lepplax bykyrka. Onsdagar i familjeklubben i Sandsund.

G


Kock, städare, husmorsvikarie
Husmorstjänster
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

H


Kyrkoherde
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Husmor
Husmorstjänster
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

L


Ungdomsarbetsledare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

N


Kyrkvaktmästare
Vaktmästeri
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

P


Tf kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Barnledare

2018-2019: Måndag och torsdag i dagklubben i Lepplax bykyrka. Tisdag och fredag i Sandsund dagklubb i Bulderbackagården

S


Församlingssekreterare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Ledare för barnverksamheten
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Barnledare

2018-2019: Måndag och torsdag i dagklubben i Kyrkhemmet i Bennäs samt tisdag och fredag i dagklubben i Kållby församlingssal. Onsdagar i familjeklubben i Kyrkhemmet i Bennäs

Ö


Församlingspastor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad