Purmo kyrkas historia

Hösten 1772 tog purmoborna i bruk sitt nybyggda kapell. Man antar att Anders Hakola från Alahärmä var byggmästaren. Församlingen fortsatte dock att fungera som kapell under Pedersöre fram till år 1867. När församlingen blev självstädning blev det sedan församlingens kyrka

Altartavlan från 1828 har målats av  Johan Gustav Hedman. Han var jakobstdsbördig men verkade en stor del av sitt liv i Uleåborg. Tavlan är tvådelad. Den övre tavlan föreställer Jesus på korset och den nedre har nattvarden som motiv.

Ovanför dörren till sakristian finns den gamla altartavlan från 1747. Motivet är Guds sol med inskripitionen av Guds namn på hebreiska. Tavlan är troligen en gåva från Pedersöre moderförsamling. Mycket talar för att den har hängt bakom den gamla predikstolen i Pedersöre kyrka innan utbyggnaden.

Mästarsnickaren från Ytteresse, Johan Johansson Jofs från Ytteresse har troligen gjort predikstol och altaruppsättning. Altaruppsättningen påminner starkt om den i Esse kyrka och sannolikheten är stor att också den i Purmo är planerad av Jonas Portin från Esse. Den ursprungliga marmoreringen har målats över vid renoveringar på 1950-talet.

Församlingsbor köpte 1775 den stora ljuskronan. Den har texten  ”Gudi till ära och ”Överpurmo kyrka till prydnad” ingraverad.  Votivskeppet från 1774 skall vara gjort av byggmästare Klubb i Pedersöre. Mellan östra och södra korsarmen finns en stora ljusstake inköpt av Jonas Storbacka år 1840.

Den nuvarande orgeln invigdes 1969.  Den byggdes av Hans Heinrich. Den nuvarande orgeln har 22 stämmor. Orgeln byggdes bakom den tidigare orgelns fasad. Den fasaden hörde ihop med den orgel som hade Petter Lybeck som upphovsman.

Kyrkklockorna uppges vara gjorda i Stockholm av Johan Jac. Mårtensson år 1776. Storklockan har följande inskription: ”O land, land, land! Hör Herrens ord!” På lillklockan kan man läsa bl.a. följande: ”När du hör mitt gälla ljud, lyd Guds ord i tro på Gud, som dig skapat återlöst med sitt blod och är din tröst.”