Er sorg är vår omsorg!

Jordfästningen är ett konkret farväl till den som lämnat vår gemenskap här. Kontakta församlingen för arrangemang av begravning.

När en församlingsmedlem avlider, görs anmälan till församlingens kansli. Där bokas tid för jordfästning och minnesstund. En präst finns i regel på kansliet må, ons och fre kl.10-12 för samtal och planering av begravningen. Tid för samtal kan också bokas via församlingskansliet, som underrättar kantor och kyrkvaktmästare.

För gravinlösning och gravgrävning kontaktas församlingarnas gemensamma gravkontor, Ebba Braheesplanaden 2, tfn 040 3100404.

För minnesstund i församlingshemmet kontaktas församlingshemmets kök tfn 040 3100482 för planering av serveringens innehåll och omfattning. Minnesstund kan även hållas i andra utrymmen i församlingen.

För anskaffning av kista och för transport kontaktas begravningsbyrå.

Läs mera om råd och hjälp till anhöriga, Begravningsinfo.

Lokala begravningsseder

Den sk "utsjungningen" hålls i regel vid anstalt eller sjukhus i anslutning till transporten till kyrkan. Begravningsbyrån ansvarar i regel för andakten och för själaringningen vid kyrkan.

Kistan bärs in ca 20 minuter före jordfästningen i kyrkan. Efter klockringning inleds jordfästningen med en psalm, som följs av jordfästningsakten. Efter en psalm eller solosång följer blomsterhyllningen, som nästan undantagslöst hålls inne i kyrkan. Den kan dock hållas även ute på gravgården. Jordfästningen kan numera även inledas med blomsterhyllning i kyrkan. Jordfästningstillfället avslutas med en psalm, varefter församlingens följer kistan till graven. Vanligen sjungs en psalm vid graven efter att alla blombuketter placerats på graven. De anhöriga kan hälsa på begravningsgästerna i församlingshemmet före serveringen. Vid minnesstunden kan namnen på dem, som hedrat den avlidna genom inbetalningar till olika fonder, uppläsas. Detta kan även ordnas på annat sätt.

Önskemål om sång och musik får framföras direkt till kantorn eller i kontakt med prästen. Vid val av sång eller musik är det skäl att komma ihåg att jordfästningen är en gudstjänst.

Vanliga jordfästningspsalmer

Vanliga jordfästningspsalmer i psalmboken:
274, 319, 276, 241, 583, 584, 576, 574, 391

Gravgården runt Pedersöre kyrka