Lunch för daglediga

Lunch för daglediga ordnas i Esse församlingshem och Kyrkostrands församlingshem. Vi får besök av en gäst som berättar om sitt ämne, vi sjunger och äter förstås en god lunch. Priset för mat och kaffe är 10 €. Anmälan till samlingen, se församlingens annonsering.

Vi håller avstånd och tvättar händerna!

Kyrkostrands församlingshem

21.10 kl 12

2.12   kl 12 Adventfest

Esse församlingshem

23.9 kl 12 Prosten Johan Klingenberg är vår gäst

4.11 kl 12 Prosten Lars-Johan Sandvik är vår gäst.

​​​​Cafe i Purmo Kyrkhem

5.10  kl 13.30

9.11  kl 13.30

Tidigare år har cafét ordnats i Lillby, i Föuskällaren. Eftersom vi i höst behöver ha mera utrymme hålls cafeet i Kyrkhemmet i Sisbacka

Kvinnofrukost

21.11  kl 9  Bennäs Kyrkhem