Lunch för daglediga

Lunch för daglediga ordnas i Esse församlingshem och Kyrkostrands församlingshem. Samlingarna ordnas 2-4 gånger under terminerna. Luncherna brukar vara mycket uppskattade. Vi har besök av en gäst som berättar om sitt ämne, vi sjunger och äter förstås en god lunch. Priset för mat och kaffe med dopp är 10-12 €. Anmälan till samlingen, se församlingens annonsering

Kyrkostrands församlingshem

26.2  kl 12. Undantagsvis hålls samlingen i Bennäs kyrkhem

22.4  kl 12

Esse församlingshem

30.1  kl 12

27.2  kl 12

26.3  kl 12

23.4  kl 12