Diakoni, stöd och hjälp

Diakonin hjälper genom samtal på kansli eller vid besök i hemmet, ekonomiskt stöd eller hjälp med kontakten till olika instanser

Tillsammans kan vi söka fungerande lösningar i Din livssituation!

Du kan komma till församlingens kansli för att träffa oss, Kyrkostrands församlingshem. Vi finns anträffbar måndagar kl. 9-11. Övriga tider, ring eller sänd sms så kommer vi överens om tid och plats.


Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad