Gemensamt Ansvar 2023

Gemensamt Ansvar 2023 vill väcka debatt om det ökande våldet bland unga. Kampanj vill lyfta fram det växande problemet och fästa uppmärksamhet vid ordvalen när man talar om konflikter. Kampanjen utmanar alla att tänka särskilt på mobbning i skolan och skolvåld som begrepp och ord.

Medlen från Gemensamt Ansvar 2023 används för medling i och lösande av ungas våld och konflikter. Den nationella samarbetspartnern Stationens Barn rf utvidgar sin verksamhet som syftar till att lösa komplicerade konflikter bland unga bland annat genom medling. Dessutom blir en del av insamlingsintäkterna kvar i församlingarna och används för att stödja unga och för hjälparbete.

Vill du vara med och stöda?

Du kan stöda genom att besöka något evenemang som församlingen ordnar och i samband med det ge en gåva till insamlingen.

Du kan också betala in en summa till något av följande kontonummer:

Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Nordea FI16 2089 1800 0067 75

Pohjola FI14 5000 0120 2362 28

Mottagare: Kyrktjänst rf / Gemensamt Ansvar

Det är viktigt att också ange referensnumret för Pedersöre församling: 305572

Ge en gåva via nätbanken eller MobilePay

Genom att klicka på länken här under kan du ge en gåva via nätbanken.

Vill du hellre ge en gåva via MobilePay använder du numret 49271.

 

Läs mer om hur Gemensamt Ansvar hjälper

Insamlingstillstånd

Kyrktjänsts insamlingstillstånd på det finländska fastlandet RA/2020/639, gäller tills vidare.

På Åland: Insamlingstillstånd ÅLR/2022/9229, gäller 1.1–31.12.2023 

Tag kontakt

Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD