Gemensamt Ansvar 2024

År 2024 hjälper Gemensamt Ansvar unga som upplever djup ensamhet eller riskerar att bli marginaliserade, förlora kontrollen över sina liv eller möjligheten till ett bra liv i Finland och runt om i världen.
I Finland styrs intäkterna från Gemensamt Ansvar via HelsingforsMission och församlingarna till till ensamma unga. Ensamhet är en ångestfylld, individuell upplevelse av utanförskap och isolering. För närvarande upplever cirka 14 procent av alla högstadieelever och studerande på andra stadiet ensamhet.

Kyrkans Utlandshjälp hjälper i världens katastrofområden till exempel genom att möjliggöra skolgång och yrkesutbildning för barn och unga. Kyrkans Utlandshjälp arbetar i sex flyktingområden i Uganda. Med hjälp av utbildningsprojekt förbättras tillgången till utbildning genom att man bygger nya och säkra klassrum, ordnar kampanjer som uppmuntrar till att återvända till skolan och ökar kunskapen om utbildningens betydelse samt delar ut läromaterial och hygienpaket.

Vill du vara med och stöda?

Du kan stöda genom att besöka något evenemang som församlingen ordnar och i samband med det ge en gåva till insamlingen.

Du kan också betala in en summa till något av följande kontonummer:

Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Nordea FI16 2089 1800 0067 75

Andelsbanken OP Pohjola FI14 5000 0120 2362 28

Mottagare: Kyrktjänst rf / Gemensamt Ansvar

Det är viktigt att också ange referensnumret för Pedersöre församling: 305572

Ge en gåva via nätbanken eller MobilePay

Genom att klicka på länken här under kan du ge en gåva via nätbanken.

Vill du hellre ge en gåva via MobilePay använder du numret 49271.

 

Läs mer om hur Gemensamt Ansvar hjälper

Insamlingstillstånd

Kyrktjänsts insamlingstillstånd på det finländska fastlandet RA/2020/639, gäller tills vidare.

På Åland: Insamlingstillstånd ÅLR/2023/7525

Tag kontakt

Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD