Genom årets insamling för Gemensamt Ansvar hjälper vi fattiga äldre i vårt land och äldre på katastrofområden på olika håll i världen

Pensionen innebär sänkta inkomster medan högre ålder ofta medför högre kostnader för mediciner och sjukvård. Då pengarna inte räcker till, drar man ner på nödvändiga mediciner och hälsosam mat.

Många äldre känner sig utanför och mindre värda i ett samhälle där man förväntas kunna uträtta ärenden på nätet; bank, bokning av tider till hälsovården och informationssökning. Under 2022 kommer utbildningar att ordnas. 

Fyrtio procent av de insamlade medlen går till arbetet i hemlandet via Kyrkans diakonifond respektive Församlingsinstitutet dit bland annat Kredu i Nykarleby hör.

Sextio procent går via Kyrkans utlandshjälp för att hjälpa äldre på katastrofområden.

Insamlingstillstånd RA/2020/639, fr.o.m. 1.9.2020 i kraft tills vidare.

 

Vill du vara med och stöda kan du använda något av följande kontonummer:

Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Nordea FI16 2089 1800 0067 75

Pohjola FI14 5000 0120 2362 28

Mottagare: Kyrktjänst rf / Gemensamt Ansvar

Det är viktigt att också ange referensnumret: 305572

 

Genom att klicka på länken här under kan du ge en gåva via nätbanken.

Vill du hellre ge en gåva via Mobile Pay använder du numret 49271.

Tag kontakt

Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD