Sundby byahem

Sundby byahem

Sundbyvägen 190, 68690 Sundby

Kontaktperson Britt-Mari Knuts tfn 050-5543167.

I byahemmet samlas söndagsskola, symöten och en karagrupp.