Vi stöder församlingsarbetet utomlands

Församlingen stöder några församlingsarbetare och olika projekt i några länder.

Via Finska Missionssällskapet understöder vi

Christina och Andrey Heikkiläs arbete i den Ingermanländska kyrkan i Ryssland. Mer om arbetet i Ryssland
Barnens bank - projekt i många olika länder bland barn
FMS Katastroffonden Mer om katastrofarbetet
Miljöbanken - projekt för miljön i olika länder

 

Via Svenska lutherska evangeliföreningen understöder vi

Rut Åbackas arbete i Kenya Mer om arbetet i Kenya
Församlingsarbetet i Främre Asien Mer om arbetet i Främre Asien

Gud i dina händer lämnar vi det arbete som görs i de olika länderna.
 

barn pump rent vatten
Hygienrådgivning och hygienartiklar som tvål och rent vatten behövs mer än någonsin. Bild: FMS