Vi stöder församlingsarbetet utomlands

Församlingen stöder några församlingsarbetare och olika projekt i några länder.

 

Via Finska Missionssällskapet understöder vi:

Christina och Andrey Heikkiläs arbete i den Ingermanländska kyrkan i Ryssland.
Läskunnighetsprojekt i Senegal
Familjearbete i Nepal

Via Svenska lutherska evangeliföreningen understöder vi:

Rut Åbackas arbete i Kenya
Församlingsarbetet i Främre Asien

 

Gud i dina händer lämnar vi det arbete som görs i de olika länderna.