Blårandig sticksöm.

Symöten och missiongrupper
samt andra evenemang för missionen

Ett tillfälle att träffas för andakt och gemenskap kring kaffekoppen, med eller utan handarbete. 

Av tradition har det känts meningsfullt att samlas till symöten för att understöda missionen. Vi erbjuds tillfälle till gemenskap och handarbete (men det är inget tvång att handarbeta!) och man har möjlighet att ge en liten slant till församlingens missionärer. Symöten hålls regelbundet under vinterhalvåret. För dag och tid, se evenemangskalendern här på webbsidan.

Symöte Forsby bykyrka

Forsby bykyrka, måndagar kl 13, varannan vecka

Symöte Kållby bönehus

Kållby bönehus, måndagar kl 13 varannan vecka

Symöte i Sundby och Karby

Sundby/Karby i Sundby byahem och i hemmen, tisdagar kl 13.30

Stickcafé för missionen

Esse församlingshem, ca en gång i månaden, onsdagar kl. 13. Följ med annonseringen och evenemangen här på webbsidan.

Salamugruppen

samlas var tredje måndag kl 19.30, oftast i Purmo kyrkhem eller Åvist bykyrka. Gruppen stöder SLEF:s mission. 

Emaus missionsgrupp

hålls en tisdagseftermiddag i månaden, kl 13.30, hemma hos gruppens medlemmar eller i Emaus bönehus. Gruppen stöder SLEF:s Kenya-mission.

Åvist symöte

I Åvist bykyrka hålls symöte tisdagar kl 13.30 under terminerna.

Tag kontakt

Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD
Diakoniarbetare
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 Esse

Utbildad själavårdare