Esse gamla kyrkogård

Esse gamla sida har också namnet Marie. Gravgården finns ca 1 km österut från kyrkan. Området är omkring 0,75 ha stort och indelat i fyra avdelningar.

Gravgården invigdes 1892. Enligt sägnen fick den sitt namn efter en liten flicka som först blev begravd på kyrkogården. Här finns också ett gammalt åttkantigt bårhus/kapell. Detta kapell kommer under de närmaste åren att renoveras för att på nytt tas i bruk som ett litet kapell.

Gamla järnkors har samlats bakom det lilla kapellet. Det området var ursprungligen platsen för de allra fattigastes gravar.

Här finns inte lägre några lediga gravplatser.  Det finns två ingångar till området, den ena från vägen och den andra från öster (mot inlandet).

Via denna länk hittas karta över Esse kyrkogård.Öppna länk i ny flik

Esse gamla kyrkogård bakom stenmuren