Beslutsfattande och verksamhetsledning

De som leder församlingen har utsetts genom offentliga val. I församlingen finns:

Gemensamma kyrkofullmäktige (länken leder till Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets webbsida) som bestämmer om ramarna för församlingens verksamhet. De delar verksamhetsbidrag, bestämmer om verksamhetslokaler och inrättar tjänster.

Följande länk leder till kyrkans sidor om församlingsrådet som fattar beslut om det konkreta arbetet i församlingen: Församlingsrådet

Organisationen inom kyrkan kan ibland verka litet krånglig. En delorsak är att kyrkan vill vara öppen, demokratisk och samtidigt också fungerar som ett offentligt rättsligt samfund.

De lutherska församlingarna inom Pedersöre och Jakobstad hör till Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.

Samfälligheten sköter en del gemensamma uppgifter som t.ex. fastigheterna, gravgårdarna, ekonomikontor och löner. För att bestämma om de frågorna  finns ett gemensamt kyrkofullmäktige. Det är valt av alla medlemmar i offentligt val. Varje församling har ett bestämt antal platser i gemensamma fullmäktige.

Vid samma val väljer medlemmarna också ett församlingsråd för sin församling. Församlingsrådet kan man säga är församlingens eget "fullmäktige". Det fungerar därför parallellt med gemensamma kyrkofullmäktige och är inte underställt någon annan än medlemsvalet.

Nya Pedersöre församlings ledning

Organisationskommissionen

När den nya Pedersöre bildats av Esse, Pedersöre och Purmo församlingar har församlingen letts av en organisationskommission.

I och med Kyrkostyrelsens beslut från den 21.8.2019 blev det klart att församlingarna i Esse, Purmo och Pedersöre bildar en ny gemensam församling från årsskiftet, dvs. 1.1.2020.

En organisationskommission med medlemmar från alla tre församlingar tillsattes av domkapitlet. Kommissionen leddes av Kaj Granlund, som blev kyrkoherde i den nya församlingen. Kommissionens uppgift var att fungera som den nya församlingens tillfälliga församlingsråd.

Via denna länk hittar du namn på de förtroendevalda som ingått i organisationskommissionen.

Nytt församlingsråd

Vid valnämndens möte den 15.1.2020 konstaterades att en kandidatlista kommit in. Eftersom den bestod av 12 kandidater till ordinarie medlemmar av församlingsrådet, samt 9 kandidater till suppleantplatser kunde valnämnden konstatera att det blev ett sämjoval.

Till ordinarie medlemmar i Pedersöre församlings församlingsråd har därmed utsetts

Sandra Häggblom, Christina Heikkilä, Patrik Grankulla, Krister Mård, Gun-Maj Näse, Britt-Mari Knuts, Therese Granvik, Mikael Lasén, Susanne Gunell, Petter Eriksson, Riitta Sandbacka och Anders Värnström.

Suppleanter är

Birgitta Lind, Mats Björklund, Fredrik Djupsjöbacka, Gerd Björklund, Anders Södö, Karola Bodbacka, Gunilla Snellman, Hanna Östman och Sofia Kass.