Fatta beslut och leda verksamhet 

Kyrkan vill vara öppen, demokratisk och samtidigt fungera som ett offentligt rättsligt samfund. 

De lutherska församlingarna i Pedersöre och Jakobstad hör till Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.

De som leder församlingen har utsetts genom offentliga val som hålls vart fjärde år. Förtroendevalda väljs då till gemensamma kyrkofullmäktige och till församlingsråd.

Gemensamma kyrkofullmäktigeÖppna länk i ny flik bestämmer ramarna för samfällighetens och församlingens verksamhet. De delar verksamhetsbidrag, bestämmer om verksamhetslokaler och inrättar tjänster.

Samfälligheten sköter en del gemensamma uppgifter som fastigheter gravgårdar, ekonomikontor och löner. Varje församling har ett bestämt antal platser i gemensamma fullmäktige.

Församlingsrådet fattar beslut om det konkreta arbetet i den egna församlingen. 

Ordförandeklubba