Fatta beslut och leda verksamhet 

Kyrkan vill vara öppen, demokratisk och samtidigt fungera som ett offentligt rättsligt samfund. 

De lutherska församlingarna i Pedersöre och Jakobstad hör till Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.

De som leder församlingen har utsetts genom offentliga val som hålls vart fjärde år. Förtroendevalda väljs då till gemensamma kyrkofullmäktige och till församlingsråd.

Gemensamma kyrkofullmäktigeÖppna länk i ny flik bestämmer ramarna för samfällighetens och församlingens verksamhet. De delar verksamhetsbidrag, bestämmer om verksamhetslokaler och inrättar tjänster.

Samfälligheten sköter en del gemensamma uppgifter som fastigheter gravgårdar, ekonomikontor och löner. Varje församling har ett bestämt antal platser i gemensamma fullmäktige.

Församlingsrådet fattar beslut om det konkreta arbetet i den egna församlingen. 

Församlingsrådet i Pedersöre församling

Ordinarie medlemmar i församlingsrådet perioden 2023-2026

Krister Mård (vice ordförande)

Mats Björklund

Petter Eriksson

Patrik Grankulla

Therese Granvik

Susanne Gunell                       

Birgitta Lind

Håkan Mattjus

Gun-Maj Näse

Riitta Sandbacka

Veronica Snellman 

Anders Södö

Ordinarie medlemmar från Pedersöre i Pedersörenejdens gemensamma kyrkofullmäktige 2023-2026

Roger Eriksson (ordförande)

Ove Snellman

Erik Johansson

André Mård

Fredrik Djupsjöbacka

Mats Lassfolk

Sara Lassfolk

Yvonne Sundström

Birgitta Lind

Tomas Nyström

Mats Källman

Ann-Marie Lillmåns

Alexandra Sundstedt

Martin Melin

Gerd Björklund

Börje Häggblom

 

Kontaktuppgifter till de förtroendevalda i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige hittas här. 

Ordförandeklubba