Församlingens kansli

  • Måndagar kl. 8.30-12: öppet i Purmo prästgård, Aspegrensvgen 2, 68930 Purmo
  • Onsdagar kl. 8.30-12: öppet i Esse församlingshem, Essevägen 254, 68820 Esse
  • Fredagar kl. 8.30-12: öppet i Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116, 68600 Jakobstad

Tfn 040-3100440 

Vi svarar i första hand under öppettiderna, men i mån av möjlighet också andra tider.

E-post pedersore.forsamling@evl.fi som läses under kontorstid. 

Alla anställda har e-post fornamn.efternamn@evl.fi


Monica Cederberg

Vikarierande församlingssekreterare
Pedersöre församling
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE


Lena Sandberg

Församlingssekreterare (tjänstledig 1.1-31.12 2021)
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD