Församlingens kansli

Församlingens kanslier är öppna enligt följande:

Måndag

Kl 8-11 i Kyrkostrand
Kl 8.30-12 i Purmo 

Tisdag

Kl 8-11 i Kyrkostrand
Kl 8.30-12 i Esse

Onsdag

Kl 14-16 i Purmo

Torsdag

Kl 8.30-12 i Esse

Fredag

Kl 8-11 i Kyrkostrand

 

Församlingskansliet i Kyrkostrand, Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116, 68600 Jakobstad, tfn 040 3100 440 

Församlingskansliet I Esse, Essevägen 254, 68820 Esse, tfn 040 3100 450

Församlingskansliet i Purmo, Aspegrensvgen 2, 68930 Purmo, tfn 040 3100 460 


Tf församlingssekreterare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Församlingssekreterare
403100460
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Församlingssekreterare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Jobbar torsdag och fredag