Församlingens kansli

Församlingens kanslier är öppna enligt följande:

Måndag

Kl 8-11 i Kyrkostrand
Kl 8.30-12 i Purmo 

Tisdag

Kl 8-11 i Kyrkostrand
Kl 8.30-12 i Esse

Onsdag

Kl 14-16 i Purmo

Torsdag

Kl 8.30-12 i Esse

Fredag

Kl 8-11 i Kyrkostrand

 

Församlingskansliet i Kyrkostrand, Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116, 68600 Jakobstad, tfn 040 3100 440 

Församlingskansliet I Esse, Essevägen 254, 68820 Esse, tfn 040 3100 450

Församlingskansliet i Purmo, Aspegrensvgen 2, 68930 Purmo, tfn 040 3100 460 


Församlingssekreterare
403100460
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Församlingssekreterare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Jobbar torsdag och fredag