Församlingens kansli

  • Måndagar kl. 8.30-12: öppet i Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116, 68600 Jakobstad
  • Onsdagar kl. 8.30-12: öppet i Esse församlingshem, Essevägen 254, 68820 Esse
  • Fredagar kl. 8.30-12: öppet i Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116, 68600 Jakobstad

Tfn 040-3100440  

Vi svarar i första hand under öppettiderna, men i mån av möjlighet också andra tider.

E-post pedersore.forsamling@evl.fi som läses under kontorstid. 


Johanna Nyman

Församlingssekreterare

Kansliet i Kyrkostrands församlingshem öppet måndagar och fredagar kl. 8.30-12.00.
Kansliet i Esse församlingshem öppet onsdagar kl. 8.30-12.00.