Söndagsskolan är barnens gudstjänst

Alla mellan 4 och 12 år är välkomna med!

En rastplats för barn, där de kan vila i tro och bli kravlöst godkända. I den trygga miljön får barnen fritt förundra sig över bibelberättelser, sånger och böner kring kyrkoårets helger.

Söndagsskolläraren är en  församlingsmedlem som känner sitt ansvar för att barn ska få uppleva Guds närvaro i vardag och fest.

Legobygge: Jesus stillar stormen
Legobygge: Jesus stillar stormen