K12

På K12 kan man komma när man fyllt 12 år eller är äldre. 

Man får umgås, spela spel, vi håller alltid andakt och har också en servering som kostar 2 €/gång

Följ:  pedersore_ung på instagram för vidare info 

Våren 2023

  • I Esse församlingshem i Fyren 20.1, 24.2, 17.3, 28.4, 19.5 kl.18-19.30
  • om intresse finns startas grupper i övriga församlingsdelar 
Ungdomar på vandring i skogen.

Tag kontakt

t.f församlingspedagog
Pedersöre församling
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 Esse