Glada barn vid en repställning utomhus.

Grupper för skolbarn

Häftisklubbarna är öppna för barn i årskurserna 1-4. Programmet består av lekar, pyssel, aktiviteter, sång, andakt o bön.

Anmälningar till Häftisarna till Annika på telefon 040 3100448

PoPklubben är för barn i åk 1-3 och Tweenies är för barn i åk 4-6. Programmet är varierande från lek, sport, pyssel till att vi bakar och håller andakt.

Anmälningar till Pop och Tweenis tas emot av Joanna via e-post joanna.ohland@evl.fi.  Skriv barnets namn, vilket klubb anmälan gäller samt kontaktuppgifter till vårdnadshavare.