Glada barn vid en repställning utomhus

Barnläger 

Vad ska jag göö?- Jag har så trååkigt! Häng me´ på läger! Läger ordnas när skolan har lov, på sportlov och på sommaren och där finns alltid något att göra. 

Sportlovsläger på Pörkenäs blir det 26-28.2.2020. Åk 1-6

Pris 50€/ deltagare. Anmälningar tas emot under tiden 20.1-15.2 via en elektronisk anmälningsblankett som du kommer till när du klickar här. 

Vid frågor och funderingar kontakta Annika Snellman, tfn 040 3100 448.

Sommarens läger

Dagläger 1-5.6 vid Bennäs Kyrkhem. Åk 1-3

Alla dagar från kl. 7.30-16.30. Pris 12 €/ dag, där ingår morgonmål, lunch och mellanmål. Olika program varje dag. Du deltar bara de dagar och tider du vill. Anmälning under tiden 15.4-25.5 via hemsidan. Vid frågor och funderinga kontakta Annika Snellman, tfn 040 3100448

Sommarläger på Pörkenäs

1. för åk 1-3/ Joanna Öhland

2. för åk 4-6/ Joanna Öhland

3. 16-18.6 för åk 1-6. Pris 50 €/ deltagare. Anmälning under tiden 15.4-31.5 via hemsidan. Kontakta Annika Snellman