Familjegudstjänster

Till söndagens gudstjänster i kyrkan är alla alltid välkomna.

Några gånger per termin ordnar vi gudstjänster med fokus på barn och familjer. Vanliga tidpunkter för familjegudstjänster är i månadsskiftet januari/februari då vi ber för alla de barn som blivit döpta under föregående år, i samband med påsken, i augusti då vi välsignar alla i åk 1, Mikaelisöndag i oktober, 1:a advent och julafton. 

För barn i kyrkan

Barnhörna i kyrkan

I alla kyrkor finns en egen plats för barn - barnhörnan. Där finns enkla aktivitetsmöjligheter för de yngre församlingsmedlemmarna under gudstjänsten. Barnhörnan finns under läktaren.

Gemenskapskvällar för hela församlingen och för alla åldrar

Gemenskapskvällar för alla åldrar startar upp i Pedersöre församling våren 2023. 
Den första gemenskapskvällen hålls i Esse församlingshem söndagen den 29.1 kl. 18.
Mats Björklund håller undervisning, Susanne Gunell & co står för musiken och Malena Löfqvist ansvarar för barnens program.

Fokus på gemenskap och samvaro, undervisning och sång. Barnen har eget program under en del av tiden.
Som avslutning blir det gemenskap kring kaffebordet. En frivillig serveringsavgift tas upp.

Gemenskapskvällar kommer att hållas en gång i månaden under vårterminen. Platsen kommer att rotera mellan Esse, Purmo och Bennäs.