Familjegudstjänster

Till söndagens gudstjänster i kyrkan är alla alltid välkomna.

Några gånger per termin ordnar vi gudstjänster med fokus på barn och familjer. Vanliga tidpunkter för familjegudstjänster är i månadsskiftet januari/februari då vi ber för alla de barn som blivit döpta under föregående år, i samband med påsken, i augusti då vi välsignar alla i åk 1, Mikaelisöndag i oktober, 1:a advent och julafton. 

För barn i kyrkan

Barnhörna i kyrkan

I alla kyrkor finns en egen plats för barn - barnhörnan. Där finns enkla aktivitetsmöjligheter för de yngre församlingsmedlemmarna under gudstjänsten. Barnhörnan finns under läktaren.