Pedersöre församling

Hela livet - hela människan

Vi möts i alla olika skeden av livet och delar Guds helhet och helighet.

Pedersöre församling består idag av drygt 5000 medlemmar fördelade på 11 byar, Sundby, Karby, Skutnabba, Staraby, Bennäs, Sandsund, Lövö, Forsby, Kållby, Katternö, Östensö, Edsevö och Lepplax. De allra flesta har sina egna bykyrkor och bönehus. Andligheten präglas starkt av de s.k. inomkyrkliga väckelserörelserna Kyrkans Ungdom, Evangeliföreningen och Laestadianernas fridsföreningar. Församlingslivet fungera också i symbios med de på området verkande frikyrkliga församlingarna. Pedersöre församling är svenskspråkig . Församlingens kyrka finns i Jakobstad.


Pedersöre församling - SUOMEKSI

Pedersöre församling on ruotsinkielinen seurakunta. Suomenkielisiä asuvia alueella voivat halutessaan kuulla Pietarsaaren suomenkieliseen seurakuntaan. Palvelemme kuitenkin seurakuntalaisiamme myös suomenkielellä kaksikielisissä ja täysin suomenkielisissä tilaisuuksissa.

Seurakunnassa on kaikenkaikkiaan noin 5000 jäsentä. Seurakunnan alueella on 11 kylää, mistä löytyykin kokoontumistiloja seurakuntalaisille. Seurakunnan kirkko ja seurakuntatalo sijatsee Kirkkorannassa, Pietarsaaressa.

Tag kontakt!

Kyrkoherde
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Församlingssekreterare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad