Pedersöre församling

Pedersöre församling är en landsortsförsamling som verkar inom Pedersöre kommun. Den 1 januari 2020 bildades Pedersöre församling av de tidigare församlingarna Esse, Pedersöre och Purmo.

Församlingen har c 9000 medlemmar fördelade på de elva byarna Sundby, Karby, Skutnabba, Staraby, Bennäs, Sandsund, Lövö, Forsby, Kållby, Katternö, Östensö, Edsevö och Lepplax i gamla Pedersöre församling; Ytteresse, Överesse, Bäckby och Lappfors i gamla Esse församling; och Nederpurmo, Lillby och Överpurmo i gamla Purmo församling. Många av byarna har egna bykyrkor och bönehus. 

Andligheten präglas starkt av de s.k. inomkyrkliga väckelserörelserna Kyrkans Ungdom, Evangeliföreningen och Laestadianernas fridsföreningar. Församlingslivet fungerar också i symbios med de frikyrkliga församlingar som verkar på området.

Pedersöre församling är svenskspråkig. Kaj Granlund är kyrkoherde.

Samma kansli men på flera platser

Församling har fysiska kanslier i Kyrkostrands församlingshem, Esse församlingshem och Purmo prästgård.  Men det spelar ingen roll vart du tar kontakt. Svarar inte ett av våra nummer kopplas samtalet vidare.

Esse församlingshem: tisdagar och torsdagar kl. 8.30-12. Telefonnummer 0403100450.

Kyrkostrands församlingshem: måndagar, tisdagar och fredagar kl. 8-11. Telefonnummer 0403100440.

Purmo prästgård: måndagar kl. 8.30-12 och onsdagar kl. 14-16. Telefonnummer 0403100460.

Församlingens adress

Pedersöre församling

Essevägen 254

68820 PEDERSÖRE