Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Magdalena Sofia kyrka

Esse kyrka med en blå himmel i bakgrunden

Essevägen 240, 68820 Esse

040 310 0457 (kyrkvaktmästare)

450

Kyrkan är öppen när det är verksamhet i kyrkan eller enligt överenskommelse. Men i övrigt är den stängd. Det är även möjligt att boka besök i kyrkan.

Instrument

Orgel, piano

Inva

Från parkeringen leder några trappor upp till kyrkogården. Men det finns ett bättre sätt att ta sig fram för den som har svårt att röra sig.

Invarampen finns vid den västra ingången (den som är längre bort från klockstapeln) för att komma dit skall ni köra längs Magasingränd (bredvid sockenmagasinet) till baksidan av kyrkan. Kör in genom grinden och genast till höger. Det finns några parkeringsplatser innaför muren avsedda för invabehov. Platserna just utanför muren är tänkta för personalen. Ingen invatoalett finns. Två trappsteg c. 20 cm. höga finns till toaletterna i servicehuset bredvid kyrkan.

Parkering

Parkering finns mellan kyrkan och stamvägen. Beakta skyltningen om parkeringsförbud och räddningsväg så att ingen boende blir instängd. Församlingshemmets parkering på andra sidan ån kan gärna också användas. För dem som behöver invarampen finns parkeringar innanför murarna på baksidan av kyrkan. Parkeringsplatserna utanför muren på kyrkans baksida är avsedda för personalen.

Toalett

Toaletter finns i servicehuset bakom kyrkan. De är öppna när kyrkan är öppen. Ingen invatoalett finns. 

Matts Lillhånga står som byggmästare bakom den nuvarande kyrkan i Esse. Här stod tdigare ett predikohus som omvandlades till kapell. När det blev för litet började man planera för ett nytt och större kapell. Det kan också ha funnits tidigare kapell i Esse. Handlingarna talar t.ex. om Rundbacka kapell (backen där prästgården senare uppfördes). Och platsen Kyrkbacka finns längs ån vid korsningen av den gamla sträcknignen av inlandsvägen mellan Jakobstad och sjöbygden och ån. 

Kyrkan invigdes på kyndelsmässodagen 1771 och är uppkallad efter drottning Magdalena Sofia och prinsessan Sofia Albertina. Kvar från kopplingen till hovet i Stockholm finns en dopskål i tenn gjord av en hovleverantör. 

Kyrkan är uppförd på Ribacka kulle i Överesse. Kyrkan saknar i dag vapenhus vid de två ingångarna. Rester av vapenhuset vid södra ingången har hittats i samband med fasadrenoveringar. Vapenhusen avlägsandes troligen i samband med att trätrapporna ersattes av granittrappor.

Området som i dag används som parkering kallas Kyrkvalla. Benämningen tyder på att här också hölls samlingar utomhus för att avgöra gemensamma ärenden i bygden. Området kring kyrkan är församlingens äldsta kyrkogård. Utanfär kyrkmuren på norra sidan begravdes tidigare brottslingar och de som begått självmord. 

Klockstapeln uppfördes 1777.

Utanför kyrkmuren finns också sockenmagasinet som ägs av Esse hembygdssällskap. 

Läs mera om kyrkan på Wikipedia.Öppna länk i ny flik

För kyrkan uppbärs ingen avgift av kyrkans medlemmar för vigsel, dop, jordfästning.

Betala för att gå in i kyrkan?

När församlingen ensam ordnar något uppbärs inget inträde i kyrkan. Tanken är att alla skall ha möjlighet att delta. En frivillig kollekt kan samlas in.
Om någon annan än församlingen är huvudsaklig arrangör men församlingen är medarrangör kan ett programblad säljas vid ingångarna. Att köpa ett programblad är inte obligatoriskt och försäljningen får inte ge intryck av att köpet är ett måste. Alternativt tas en frivillig kollekt.

Då någon helt hyrt kyrkan är det möjligt att ta inträde. Då är församlingen inte medarrangör.

Hyra kyrkan?

Kyrkan kan hyras då arranangemanget inte strider mot kristen tro och beaktar att kyrkorummet skall användas för gudstjänst och bön. Av praktiska skäl hyr vi inte heller ut kyrkan om det kräver stora  tillfälliga uppbyggnader av läktare, körtrappor m.m. Församlingsrådet och kyrkoherden avgör när kyrkan kan hyras ut. Avgifterna bestäms gemensamt inom den kyrkliga samfälligheten.

Läge på kartan

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Hörselslinga Hörselslinga
Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

sön 2.6 kl. 10.00

Essevägen 240, 68820 Esse

ons 12.6 kl. 13.00

Essevägen 240, 68820 Esse

sön 16.6 kl. 10.00

Essevägen 240, 68820 Esse

lör 22.6 kl. 18.00

Essevägen 240, 68820 Esse

Högmässa

Midsommardagen
sön 30.6 kl. 10.00

Essevägen 240, 68820 Esse

sön 7.7 kl. 18.00

Essevägen 240, 68820 Esse

Gudstjänst

Högmässa/Gudstjänst