Fördjupa din tro

Vad innebär det att vara kristen? Vad går den kristna tron ut på?

  • I gemenskap med andra växer vi i vår tro. Vi ger av vår egen erfarenhet, tar emot av andras och delar det glada budskap, som bär oss i livets vardag.
  • När man deltar i gudstjänster, grupper och samlingar får man höra mera och lära sig om den kristna tron.

Gemenskap i gudstjänster i Pedersöre, Esse och Purmo kyrkor

Vi firar gudstjänst varje söndag i alla tre kyrkor på församlingens område, både förmiddags- och kvällsgudstjänster.

Förutom att komma till kyrkan kan du delta via Pedersöre församlings Youtubekanal. Länkar till den gudstjänst som strömmas finns på församlingens webbsida.

Vi strömmar en av gudstjänsterna i församlingen varje söndag.  Församlingens youtubekanal.Öppna länk i ny flik

Kontakta anställda

Du kan alltid ta kontakt med församlingens anställda för samtal och diskussion i trosfrågor. Kontaktuppgifter.

Alpha-logon. Rött frågetecken

Alpha - en grundkurs i kristen tro

Läs om Alpha här 

Tag kontakt

Kyrkoherde
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD
kaplan
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE
Kaplan
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Oftast ledig måndagar och tisdagar

Församlingspastor
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Till vilken församling hör jag?