Fördjupa din tro

Vad innebär det att vara kristen? Vad går den kristna tron ut på?

  • I gemenskap med andra växer vi i vår tro. Vi ger av vår egen erfarenhet, tar emot av andras och delar det glada budskap, som bär oss i livets vardag.
  • När man deltar i gudstjänster, grupper och samlingar får man höra mera och lära sig om den kristna tron.

Gemenskap i gudstjänster i Pedersöre, Esse och Purmo kyrkor

Vi firar gudstjänst varje söndag i alla tre kyrkor på församlingens område, både förmiddags- och kvällsgudstjänster.

Förutom komma till kyrkan kan du delta via Pedersöre församlings Youtubekanal. Länkar till den gudstjänst som strömmas finns på församlingens webbsida.

VI strömmar minst en av gudstjänsterna i församlingen.  Församlingens youtubekanal.Öppna länk i ny flik

Fördjupning via andakter

Andakter sänds varje vecka via Youtube. 

Kontakta anställda

Du kan alltid ta kontakt med församlingens anställda för samtal och diskussion i trosfrågor. Kontaktuppgifter.

fisk

Tag kontakt

Kyrkoherde
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE
Kaplan
Pedersöre församling
Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2
68930 PURMO
tf kaplan
Pedersöre församling
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Oftast ledig måndagar och tisdagar

Församlingspastor
Pedersöre församling
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE