Delta i gudstjänsten via webben

Du kandelta i direktsändning i gudstjänsterna från Pedersöre, Esse och Purmo kyrkor via webbradion. Klicka på en länk i listan här under och direktsändningen öppnas i ett nytt fönster. OBS! Man kan lyssna bara i dirketsändning!

Om länken inte öppnas, kontrollera att du har nedladdat ett insticksprogram så du kan lyssna på ljudfiler. Av upphovsrättsliga skäl kan inte konserter sändas på webben. Om inget hörs kan orsaken vara att din mediaspelare behöver uppdateras.

Då en gudstjänst hålls på annan plats än kyrkan sänds den inte på webben. Då kan du lyssna till en gudstjänst från en annan kyrka.

 

Gudstjänster under tiden som undantagstillstånd råder i Finland

Pedersöre församling håller inga öppna gudstjänster, endast webbgudstjänster i samarbete med Jakobstads svenska församling. 

De svenska webbgudstjänsterna firas på söndagarna kl. 12.00 och kan då följas i realtid via webben.

Fr.o.m. söndagen den 17.5 kl. 12 sänds gudstjänsterna från Esse kyrka. Här kan du delta i gudstjänsterna via webbradion.

Efter den 1.6 firas igen gudstjänst med närvarande församling från alla kyrkorna. Då kan ni också lyssna via webbradion.

 

Här kan du delta i gudstjänsten på youtube. 

YouTube-video

 

Om du har missat någon av gudstjänstsändningarna under coronaepidemin och vill se dem i efterhand kan du se dem här (fr.o.m. 19.4.2020)

 

ANDAKTER sänds då och då i webbradion. 

Fredag 15.5 kl. 17.30 hålls en direktsänd andakt från Esse kyrka. Kaj Granlund, Bill Ravall. Lyssna till andakten här.

Kristi himmelsfärdsdag

'Galileer', sade de, 'varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.' (Apg. 1:11)

Jesus upptogs till himlen

Kristi himmelsfärdsdag firas alltid 40 dagar efter påsk. Bibeln berättar om hur Jesus efter sin uppståndelse under 40 dagar visade sig för människorna och därefter togs upp till himlen.

Kristi himmelsfärdsdag är en av kyrkoårets helgdagar som hör till påsktiden. Då minns man Kristi himmelsfärd (Apg. 1:6-14). Himmelsfärden berättar om Kristi gudomlighet: Kristus är en av personerna i den treeniga Guden, precis som Fadern. Då han hade utfört sitt verk steg han upp till himlen. I ordet och sakramenten (heliga handlingar) är han fortfarande närvarande mitt ibland sin församling.

Sex ljus och vit färg

Kristi himmelsfärdsdag är en så kallad söckenhelg. I gudstjänsten på Kristi himmelsfärdsdag har man på altaret sex ljus. Den liturgiska färgen på Kristi himmelsfärdsdag är vit. Övriga viktiga kyrkliga helger är första söndagen i advent, juldagen, påskdagen och pingsten.

Förbereder pingsten

Ordet pingst betyder 50 dagar efter påsk. Kristi himmelsfärd förbereder pingsten. Sedan 300-talet har Kristi himmelsfärdsdag varit en skild högtid.

En uppslagen bibel, de mittersta bladen formade som ett hjärta

Fördjupa din tro

I gemenskap med andra växer vi i vår tro. Vi ger av vår egen erfarenhet, tar emot av andras och delar det glada budskap, som bär oss i livets vardag.

Vad innebär det att vara kristen? Vad går den kristna tron ut på?

När man deltar i gudstjänster, grupper och samlingar får man höra mera och lära sig om den kristna tron.

Du är alltid välkommen att vända dig till församlingens anställda om du har frågor om tron och det kristna livet!

På internet finns mängder med information om kristen tro. 

Här delar vi några länkar om kristen tro.

Kaplan
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE
Kyrkoherde
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE
Kaplan
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD
Församlingspastor
Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2
68930 PURMO
Församlingspastor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

YouTube-video