Fördjupa din tro

Vad innebär det att vara kristen? Vad går den kristna tron ut på?

  • I gemenskap med andra växer vi i vår tro. Vi ger av vår egen erfarenhet, tar emot av andras och delar det glada budskap, som bär oss i livets vardag.
  • När man deltar i gudstjänster, grupper och samlingar får man höra mera och lära sig om den kristna tron.
  • Du är alltid välkommen att vända dig till församlingens anställda om du har frågor om tron och det kristna livet!
  • På internet finns mängder med information om kristen tro. 

Gemenskap i gudstjänster i Pedersöre, Esse och Purmo kyrkor

Vi firar gudstjänst varje söndag i alla tre kyrkor på församlingens område. Tiderna varierar.

Förutom deltagande fysiskt i kyrkan kan du delta via webben. Vi beklagar att tekniken inte alltid är på vår sida! Länkar till den gudstjänst som strömmas finns på församlingens webbsida till veckoslutet.

Sändningarna via webbradion upphör från 1.1.2021.

Från Esse kyrka måste de upphöra tidigare eftersom det uppstår en ljudkonflikt om vi samtidigt strömmar på Youtube.

 

VI strömmar minst en av gudstjänsterna i kyrkorna via Youtube varje söndag. Tills vidare går det inte strömma från gudstjänster som hålls samma klockslag.  Via denna länk hittas församlingens youtube-kanal.

Fördjupning via andakter

Andakter sänds då och då antingen i webbradion eller via Youtube.  Välj länken som hör till den kyrka varifrån andakten sänds. 

Kontakta anställda

Du är alltid välkommen att kontakta församlingens anställda för samtal och diskussion i trosfrågor. Via denna länk hittar du kontaktuppgifter på församlingens webbsida.

Ett barn som klipper en pappersängel. I bakgrunden julgran och röda blockljus.

Advent

Mot slutet av medeltiden började man inom den västerländska kristenheten uppfatta att kyrkoåret börjar med första söndagen i advent. Ordet advent kommer från det latinska uttrycket adventus Domini och betyder Herrens ankomst.

Under adventstiden förbereder vi oss inför julen. Adventsfastan firar vi från måndagen efter första söndagen i advent fram till julafton. Fastan är en gammal tradition. Den har också kallats för lilla fastan, till skillnad från den stora fastan före påsken.

Första söndagen i advent

Första söndagen i advent är en av de populäraste högtiderna i vår kyrka. Huvudtexten för den här högtiden är enligt medeltida tradition berättelsen om när Jesus red in i Jerusalem på en åsna, vilket hör till palmsöndagens tema. På det här sättet kopplas advent och jul till händelserna på palmsöndagen och på påsken.

En glädjefest

Hos oss har första söndagen i advent med tiden blivit en glädjefest. Den liturgiska färgen är vit. Hymen Hosianna har kommit att bli en oskiljaktig del av den här högtiden. Utropet ”hosianna!” är ursprungligen en bön, ”Herre, hjälp, fräls!”. Men redan i den judiska traditionen, före Jesu tid, började människorna använda utropet som ett allmänt jubelrop.

Efter första söndagen i advent

Genast på måndagen efter den första adventssöndagen blir den liturgiska färgen violett eller mörkblått istället för vit. Nu följer en tid av bot och ånger, väntan och förberedelse.

Tredje och fjärde söndagen i advent

Temat för andra söndagen i advent är Kristi återkomst i härlighet vid tidens slut (Kristi andra ankomst). Den centrala bibliska personen under tredje söndagen i advent är Johannes Döparen, som uppmanar till bot och bättring. Fjärde söndagen i advent firas hos oss, liksom i de flesta andra kyrkor, till minnet av Maria, Jesu mor.

Tända gravljus vid Alla helgons dag.

YouTube-video

Tag kontakt

Kyrkoherde
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE
Kaplan
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD
Församlingspastor
Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2
68930 PURMO
Församlingspastor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD