Fördjupa din tro

Vad innebär det att vara kristen? Vad går den kristna tron ut på?

  • I gemenskap med andra växer vi i vår tro. Vi ger av vår egen erfarenhet, tar emot av andras och delar det glada budskap, som bär oss i livets vardag.
  • När man deltar i gudstjänster, grupper och samlingar får man höra mera och lära sig om den kristna tron.

Gemenskap i gudstjänster i Pedersöre, Esse och Purmo kyrkor

Vi firar gudstjänst varje söndag i alla tre kyrkor på församlingens område, både förmiddags- och kvällsgudstjänster.

Förutom att komma till kyrkan kan du delta via Pedersöre församlings Youtubekanal. Länkar till den gudstjänst som strömmas finns på församlingens webbsida.

Vi strömmar en av gudstjänsterna i församlingen varje söndag.  Församlingens youtubekanal.Öppna länk i ny flik

Kontakta anställda

Du kan alltid ta kontakt med församlingens anställda för samtal och diskussion i trosfrågor. Kontaktuppgifter.

Den stora berättelsen - En vandring genom Markusevangeliet

Vi vill som församling uppmuntra till att samlas i smågrupper av olika slag. 

Ett gruppmaterial som fr.o.m. januari 2022 finns tillgängligt är Boris Salos material 'Den stora berättelsen. En vandring genom Markusevangeliet'. Det är en åttadelad serie för smågrupper. Du kan samlas med några andra för att tillsammans fördjupa er i bibeln, stöda och be för varandra. Boken 'Den stora berättelsen' kan användas som grund.

Med bokens hjälp går man igenom Markusevangeliet i åtta avsnitt. Till materialet hör också 45 minuters inspelade program som hittas på ViBoSas youtubekanal. Programmen består av Boris Salos memorering av hela Markusevangeliet, två kapitel per program, samt en kort undervisning. Efter att ni tillsammans sett på inspelningen samtalar ni om det ni läst, sett och hört utifrån de samtalsfrågor som finns i slutet av boken.

Boken med samtalsfrågor och ett skilt arbetshäfte för ungdomar kan beställas från ViBoSaÖppna länk i ny flik

Upplägg i korthet

1. Gruppmedlemmarna läser respektive avsnitt på förhand i kursboken

2. Man samlas och tar tillsammans del av inspelningen (ca 45 minuter) 

3. Man samtalar utifrån bokens frågor för gruppsamtalet

 

Alpha-logon. Rött frågetecken
ALPHA-kurs dagtid hösten 2023

Välkommen på Alpha dagtid hösten 2023 i Kyrkostrands församlingshem!

Läs mera här

Tag kontakt

tf kyrkoherde 6.8.2022-31.8.2023
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE
Kaplan
Pedersöre församling
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Oftast ledig måndagar och tisdagar

Församlingspastor
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE