Pedersöre församlings veckoprogram

Församlingens veckoprogram med gudstjänster, andakter, samlingar och verksamhet för olika åldrar finns här. Församlingens annonsering ingår också i Kyrkpressen. Tidningen Kyrkpressen ges som gåvoprenumeration till alla hushåll i församlingen.

Veckoprogram 10.7 - 2.8 2018

FREDAG 13.7
- 14 Andakt i Pedersheim, Häggblom, Pandey
- 20 Ungdomssamling Night Café i Hällsand sommarhem, Mi & Dennis

SÖNDAG Kristi förklaringsdag 15.7
- 10 Högmässa med nattvard i kyrkan, Häggblom, Pandey, textläsare/assistent Dennis Svenfelt, vevlira Frank Berger, dörrvärdar Lepplax PSALMER: 175,  122,  189,  121,  216,  303: 3-4
- 15 Sammankomst i Flynängens bönehus, Staffan Snellman
- 18 Sammankomst i Kyrkostrands församlingshem
- 20 Musik i sommarkvällen, Jakobs orgeldagar XVII i kyrkan, Marguerithe Sandstedt-Granvik sopran, Henrik Östman orgel, andakt Häggblom

FREDAG 20.7
- 20 Ungdomssamling Night Café i Hällsand sommarhem, Dennis

9. söndagen efter pingst 22.7 
- 10 Högmässa med 1968 års Pedersörekonfirmander i kyrkan, Häggblom, Pandey, sång/ass. Emma Björklund, textläsare Mona Häggblom, dörrvärdar Bennäs, efteråt träffas konfirmanderna i församlingshemmet PSALMER: 178:1-3,  144,  167,  203,  221,  289: 3-4
- 15 Sammankomst i Flynängens bönehus, Kristian Gäddnäs, tolkning
- 20 Musik i sommarkvällen, Jakobs orgeldagar XVII i kyrkan, Sixten Enlund, orgelkonsert, andakt Häggblom

MÅNDAG 23.7
- 10-19 Missionsstugan har långöppet!

TORSDAG 26.7
- 17.30 Andakt i Pedersheim, Kållby fridsförening
- 19 Kammarkonsert Undine i kyrkan, Korsholms musikfestspel, inträde

FREDAG 27.7
- 14 Andakt i Hedbo seniorboende, Erikson, Dennis Svenfelt

LÖRDAG 28.7
- 19 Psalmafton i kyrkan, Kyrkans orgel 30 år, J:stads svenska församling
- 20.15 Orgelbrus i kyrkan, J:stads sv församling
- 23 Midnattskonsert i kyrkan, J:stads sv församling

10. söndagen efter pingst 29.7 
- 10 Gudstjänst i kyrkan, Erikson, Pandey, textläsare Jonas Kackur, dörrvärdar Bennäs
- 15 Sammankomst i Flynängens bönehus, Rune Östman
- 20 Musik i sommarkvällen, Jakobs orgeldagar XVII i kyrkan, Mattias Wager (Sverige), orgelkonsert, andakt Erikson

Seniordag, Pörkenäs lägergård
Ti 14.8 kl 11.30-15
Vi firar Pörkenäs 60-års jubileum, lunch med efterrätt, lotteri.
program i kapellet, Jan-Erik Nyman, Gun-Maj Näse, Bo-Göran Åstrand, Janne Nyholm, kaffe.
Mat och kaffe 14 €. Anmäl senast 7.8 till församlingskansli tfn/sms 040-3100440.

Veckoprogram 2-16.8 2018

FREDAG 3.8
- 14: Andakt i Pedersheim, Esse församling

11. söndagen efter pingst 5.8 
- 10: Gudstjänst i kyrkan, Erikson, kantor Frank Berger, dörrvärdar Edsevö nya
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Fredrik Snellman
- 18: Sammankomst i Kyrkostrands församlingshem

FREDAG 10.8
- 14: Andakt i Pedersheim, Erikson, Pandey

FREDAG-SÖNDAG:
Sommarmöten i Flynängens bönehus. Detaljprogrammet kan ses via denna länk.

12. söndagen efter pingst 12.8
- Ingen gudstjänst i kyrkan, istället:
- 10: Högmässa med nattvard i Flynängens bönehus, Erikson, Pandey, kvartettsång (Obs platsen!)