Pedersöre församlings veckoprogram

Församlingens veckoprogram med gudstjänster, andakter, samlingar och verksamhet för olika åldrar finns här. Församlingens annonsering ingår också i Kyrkpressen. Tidningen Kyrkpressen ges som gåvoprenumeration till alla hushåll i församlingen.

Veckoprogram 10-24.1 2019

FREDAG 11.1
- Församlingskansliet stängt!
- 14: Andakt i Pedersheim, Janne Nyholm

LÖRDAG 12.1
- 19: Sammankomst i Lepplax bykyrka

1. söndagen efter trettondagen 13.1
- 10: Gudstjänst i kyrkan, Häggblom, Östman, textläsare Yvonne Löf, dörrvärdar Sandsund PSALMER: 286,  211,  824,  24,  166
- 10.30: Söndagsskolan i Forsby startar
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Torvald Hjulfors

TISDAG 14.1
- 9.30: Karakaffe i Kyrkhemmet i Bennäs

ONSDAG 16.1
- 9.30-11.30: Familjeklubbarna startar i Sandsund, Bulderbackagården, Kyrkhemmet i Bennäs, Kållby församlingssal och Lepplax bykyrka
- 13.30 Karakafé i Hedbo seniorboende startar vårterminen, varannan vecka
- 18: St Olofskören startar vårens övningar i Kyrkhemmet i Bennäs, Östman

TORSDAG 17.1
- 14: Manskören startar vårens övningar i Kyrkostrands församlingshem, Östman

FREDAG 18.1
- 14: Andakt i Pedersheim, Purmo församling
- 19.30: Ungdomskväll i Kyrkhemmet i Bennäs

LÖRDAG 19.1
- 19: Musikcafé i Kyrkhemmet i Bennäs, Viktor och Victoria Asplund, servering, arr. KU Pedersöre
- 19: Sammankomst i Flynängens bönehus, Tomas Gäddnäs, tolkning, radiering

2. söndagen efter trettondagen 20.1 
- 10: Högmässa med nattvard i kyrkan, lit. Österbacka, pred. Erikson, Pandey, textläsare Lilian Levlin, dörrvärdar Karby PSALMER:175, 144, 462, 53, 273, 222, 41:1
- 14: Scoutdubbning i kyrkan
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Kurt Enlund, tolkning, radiering
- 18: Sammankomst i Flynängens bönehus, Tomas Gäddnäs, tolkning, radiering
- 18: Sammankomst i Kyrkostrands församlingshem

MÅNDAG 21.1
- 13: Symöte i Forsby bykyrka
- 13: Symöte i Kållby bönehus

TISDAG 22.1
- 13.30: Symöte i Hedbo seniorboende, Österbacka

ONSDAG 23.1
- 18: Barnkören startar vårterminen i Kyrkhemmet i Bennäs, Pandey, välkommen alla sångglada barn!

TORSDAG 24.1
- 18.30: Kyrkokören startar vårterminens övningar i Kyrkostrands församlingshem, Pandey

Veckoprogram 24.1 - 7.2 2019

Häftisklubbarna och Klubb 10+:
startar vecka 4, för tider och platser se församlingens webbsida

TORSDAG 24.1 
- 18.30: Kyrkokören startar vårterminens övningar i Kyrkostrands församlingshem, Pandey

FREDAG 25.1
- 14: Andakt i Pedersheim, Erikson, Östman

LÖRDAG 26.1
- 9.30: Kvinnofrukost i samarbete med Finska Missionssällskapet, Kyrkhemmet i Bennäs, Anna-Lena Sjöblom lär oss virka fruktpåsar, anmäl till församlingskansli tfn/sms 040-3100440 senast 24.1.
- 19: Gemenskapskväll i Flynängens bönehus

3. söndagen efter trettondagen 27.1
- 10: Gudstjänst i kyrkan, Erikson, Östman, violin Folke Nylund, textläsare Krister Mård, dörrvärdar Katternö
- 10: Söndagsskolan i Kållby bönehus startar
- 10: Söndagsskolan i Lepplax bykyrka startat
- 10.30: Söndagsskolan i Lövö bönehus startar
- 10.30: Söndagsskolan i Sundby byahem startar
- 11: Söndagsskolan i Flynängens bönehus startat
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Rune Östman

TISDAG 29.1
- 18: Barnkör i Kållby-Heimbacka skola, Pandey

TORSDAG 31.1
- 17.30: Andakt i Pedersheim, Kållby fridsförening

FREDAG 1.2
- 14: Andakt i Hedbo seniorboende, Häggblom, Östman

LÖRDAG 2.2
- 19: Sammankomst i Kyrkhemmet i Bennäs, Daniel Asplund

Kyndelsmässodagen, söndag 3.2 
- 10: Gudstjänst och ljuständning för döpta i Pedersöre församling 2018, kyrkan, Österbacka, Snellman, Pandey, textläsare Ulla Storbjörk, dörrvärdar Sundby
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Fredrik Snellman, tolkning
- 18: Kvällspredikan i Kållby bönehus

MÅNDAG 4.2
- 13: Symöte i Forsby bykyrka
- 13: Symöte i Kållby bönehus
- 13.30: Sundby-Karby symöte i Sundby byahem, Erikson
- 19.30: Bibel och bön i Forsby bykyrka

TISDAG 5.2
- 13.30: Symöte i Hedbo seniorboende

ONSDAG 6.2
- 12: Samling för pensionärer och daglediga i Kyrkostrands församlingshem, Andrey Heikkilä, sång av barngrupp, mat och eftermiddagskaffe 12 €, anmäl till församlingskansli tfn/sms 040-3100440 senast 30.1.