Stöd i livet

När ensamhet, sorg, nedstämdhet, relationsproblem eller något annat bekymmer känns svårt kan du vända dig till församlingens arbetare. Präster, diakoniarbetare och andra anställda finns till samtal.

I livets olika situationer kan det vara bra att samtala med någon i förtroende.
Inget problem är för litet då det är viktigt för dig.

Krissamtalshjälp

Vid akuta krissituationer kan du ringa till:

Präst  tfn 040 3100441, 040 3100442, 040 3100451, 040 3100461 eller 040 3100473
Diakoniarbetare tfn 040 3100446, 040 3100447, 040 3100 454 eller 040 3100463
Ungdomarbetsledare tfn 040 3100449 eller 040 3100455

Kontakt med diakoniarbetare

Diakonin hjälper genom
- samtal på kansli eller vid besök i hemmet
- ekonomiskt stöd
- hjälp med kontakten till olika instanser

Tillsammans kan vi söka fungerande lösningar i Din livssituation!

 

Du kan också träffa diakoniarbetarna i:

Kyrkostrands församlingshem, måndagar 9-11, tel 040 3100446, 0403100447
Esse församlingshem tisdagar 10-11, tel 040 3100454
Purmo prästgård onsdagar 14-16, tel 040 3100463

Det går också bra ringa eller SMSa oss så kan vi komma överens om tid och plats.

En tom stil och ett bord med en statyängel och ett brinnande värmeljus