Stöd i livet

När ensamhet, sorg, nedstämdhet, relationsproblem eller något annat bekymmer känns svårt kan du vända dig till församlingens arbetare. Präster, diakoniarbetare och andra anställda finns till samtal.

I livets olika situationer kan det vara bra att samtala med någon i förtroende.
Inget problem är för litet då det är viktigt för dig.

Krissamtalshjälp

Vid akuta krissituationer kan du ringa till:

Präst  kontaktuppgifter hittar du här
Diakoniarbetare  kontaktuppgifter hittar du här
Ungdomarbetsledare  kontaktuppgifter hittar du här 

Kontakt med diakoniarbetare

Diakonin hjälper genom
- samtal på kansli eller vid besök i hemmet
- ekonomiskt stöd
- hjälp med kontakten till olika instanser

Tillsammans kan vi söka fungerande lösningar i Din livssituation!

Ringa eller SMSa oss så kan vi komma överens om tid och plats.

En tom stil och ett bord med en statyängel och ett brinnande värmeljus

Tag kontakt

Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD
Diakoniarbetare
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE
Diakoniarbetare
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 Esse

Utbildad själavårdare

Ungdomsarbetsledare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Tag kontakt

Kaplan
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Oftast ledig måndagar och tisdagar

kaplan
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE