Samtal om sorg

För dig som mist en nära anhörig 

Församlingens präster och diakoniarbetare finns till för dig i din sorg. Tag kontakt om du önskar samtal.

Samtals- och stödgrupper

Samtal kring sorg 

Under hösten ordnas en samtals grupp i församlingen.
 

Till dig,"mitt i livet", som förlorat din partner genom dödsfall

Gruppen samlas kl 19  i Församlingscentret i Jakobstad,

Ebba Brahe esplanaden 2
Våren 2020:   23.4

"Du som har mött självmord i familjen"

Gruppen samlas tisdagar kl 18.30

i Församlingscentret i Jakobstad, Ebba Brahe esplanaden 2


Sorgegrupp för ungdomar

i Församlingscentret i Jakobstad

Kontakta församlingen för mera info

Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD
Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD
Diakoniarbetare
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE
Diakoniarbetare
Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2
68930 PURMO