Samtal om sorg

För dig som mist en nära anhörig 

Församlingens präster och diakoniarbetare finns till för dig i din sorg. Tag kontakt om du önskar samtal.

Samtals- och stödgrupper

Samtal kring sorg 
Fyra samlingar i Kyrkhemmet, Bennäs
Start 10.10 kl 13.30
Ledare Stefan Erikson och Åsa Eklund
 

 

Till dig,"mitt i livet", som förlorat din partner genom dödsfall
Gruppen samlas kl 19  i Församlingscentret i Jakobstad,
Ebba Brahe esplanaden 2
Hösten 2019:   21.11
Våren 2020:   21.1


 

"Du som har mött självmord i familjen"
Gruppen samlas tisdagar kl 18.30
i Församlingscentret i Jakobstad, Ebba Brahe esplanaden 2


 

Sorgegrupp för ungdomar
i Församlingscentret i Jakobstad

Kontakta församlingen för mera info

Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Kaplan
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Kyrkoherde
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad