Samtal om sorg

För dig som mist en nära anhörig 

Församlingens präster och diakoniarbetare finns till för dig i din sorg. Tag kontakt om du önskar samtal.

Samtals- och stödgrupper

Samtal kring sorg 

 

 

 

Till dig,"mitt i livet", som förlorat din partner genom dödsfall

Gruppen samlas kl 19  i Församlingscentret i Jakobstad,

Ebba Brahe esplanaden 2

 


 

​​​​​​

 


Sorgegrupp för ungdomar

i Församlingscentret i Jakobstad

Kontakta församlingen för mera info

Sorg känner vi när vi har förlorat någon som har stått oss nära. Känslorna är ofta starka. Och ibland förvirrande och oväntade.

Stöd i sorg och i kris

Tag kontakt

Diakoniarbetare
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE
Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD
Diakoniarbetare
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 Esse