Samtal om sorg

För dig som mist en nära anhörig 

Församlingens präster och diakoniarbetare finns till för dig i din sorg. Tag kontakt om du önskar samtal.

Samtals- och stödgrupper

Samtal kring sorg 

 

 

 

Till dig,"mitt i livet", som förlorat din partner genom dödsfall

En samtals- och stödgrupp grupp för dig som ännu är i arbetslivet

Gruppen samlas kl 19  i Församlingscentret i Jakobstad,

Ebba Brahe esplanaden 2

Våren -24:  7.3,  10.4,  15.5

 


 

​​​​​​

 


Sorgegrupp för ungdomar

i Församlingscentret i Jakobstad

Kontakta församlingen för mera info

Det finns många saker i livet som kan utlösa en kris: en nära människas död, en sjukdom eller olycka, separation, arbetslöshet eller pensionering.

Bli inte ensam, det finns hjälp och stöd

Stöd i sorg och i kris

Tag kontakt

Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD
Diakoniarbetare
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 Esse

Utbildad själavårdare