Högmässa. Kransnedläggning

sön 19.5 kl. 10.00

Pedersöre kyrka

Pingstdagen - den Helige Andes utgjutande
De stupades dag

Helgdag: Pingstdagen
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 68:5-11, Första läsningen:Joel 2:28-32, Andra läsningen:Apg. 2:1-13 (samma text som i första årgången), Evangelium:Joh. 3:16-21
Liturgisk färg: Röd
Pedersöre kyrka
Liturg: Tuomo Komulainen
Predikant: Tuomo Komulainen
Kantor: Henrik Östman
Kyrkvaktmästare: Elin Nylund, Tony Storrank
Musikgrupp: Manskören
Kollekt: För att förbättra barns välmående och utbildning. Finska Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Pedersöre församling