Gudstjänst, Kransnedläggning

sön 19.5 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Pingstdagen - den Helige Andes utgjutande
De stupades dag

Helgdag: Pingstdagen
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 68:5-11, Första läsningen:Joel 2:28-32, Andra läsningen:Apg. 2:1-13 (samma text som i första årgången), Evangelium:Joh. 3:16-21
Liturgisk färg: Röd
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Jimmy Österbacka
Predikant: Jimmy Österbacka
Kantor: Mikaela Malmsten-Ahlsved
Kyrkvaktmästare: Timoteus Heikkilä
Musikgrupp: Karakören
Petter Eriksson, saxofon
Psalmer: 115 v:1-3, 855, 118 kollekt, 115 v:4
Kollekt: För att förbättra barns välmående och utbildning. Finska Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)
Textläsare: Paula Ahlvik
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Pedersöre församling