Nyheter

Till nyhetslistan

Kollekter

2.11.2020 11.51

Info om kollekterna som tas vid gudstjänster och högmässor.

Kollekten på Alla helgons dag, 31.10, tas för att arrangera Höstdagarna, Förbundet Kristen Skolungdom r.f. (c/o Patricia Högnabba, Norra kajen 20b A 5, 00170 Helsingfors), FI 54 40554720 0422 80, referensnummer: 20200. Penninginsamlingstillstånd RA/2020/1292.

Kollekten på söndag 1.11, Reformationsdagen, tas till översättningsarbetet av Gamla testamentet till samburuspråket i Kenya via Svenska Lutherska Evangeliföreningen. FI45 4055 1120 0020 96. Penninginsamlingstillstånd RA/2017/1164.