I höst ordnas dopgudstjänster 

Pedersöre församling ordnar några speciella dopgudstjänster. Under dessa kan flera barn döpas i samma gudstjänst.

Gudstjänsten är en helt vanlig gudstjänst, men familjeanpassad med förenklad liturgi och kortare predikan. När dopet, eller dopen, ska förrättas kommer föräldrar, faddrar och syskonen fram och ställer sig i koret.

Ring kansliet för närmare information om datum, tider och kyrkor. Kansliets öppettider 

Till nyhetslistan

bibel

Sök stipendier ur studiestiftelse

1.10.2021 11.27

Studiestipendier från Signe och Frans Löfs studiestiftelse lediganslås.

Stipendier á max 800€ kan sökas av personer hemmahörande i Pedersöre kommun och som bedriver teologiska studier eller utbildar sig till ungdomsledare för församlingstjänst. Stipendierna utdelas oberoende av församlingstillhörighet.

1 stipendium á 200 € kan sökas av personer tillhörande evangelisk-luthersk församling i Pedersöre prosteri och som studerar i avsikt att bli präst, församlingslektor eller predikant.

Ansökan med studieintyg för närvaroåret 2021-2022 inlämnas senast 19.11 2021 kl 12 till: 

Pedersöre församling 
Kyrkoherde Kaj Granlund 

Essevägen 254 

68820 Esse

eller som e-post kaj.granlund@evl.fi

För eventuell utbetalning av stipendium bör sökandens kontonummer framgå av ansökan.

 

Styrelsen för Signe och Frans Löfs studiestiftelse