Till nyhetslistan

Kungörelse om församlingsval i Pedersöre församling

25.11.2019 11.28

(tidigare Pedersöre, Esse och Purmo församlingar)

I nya Pedersöre församling förrättas 15.3.2020 val av förtroendevalda till församlingsrådet.

För den återstående mandatperioden väljs 12 medlemmar till församlingsrådet.

Med anledning av detta meddelas härmed:

 1. Att valbar till det ovan nämnda förtroendeuppdragen är enligt KL 23 kap. 2 § och 3 § i kyrkolagen en kandidat som
  1) senast 7.1.2020 har registrerats som närvarande medlem i församlingen
  2) är konfirmerad senast 7.1.2020 och fyller 18 år senast 15.3.2020
  3) är känd för sin kristna övertygelse
  4) inte är omyndig
  5) har gett ett skriftligt samtycke till att kandidera
  6) inte är anställd som tjänsteinnehavare eller arbetstagare i arbetsavtalsförhållande i den kyrkliga samfälligheten eller i en av församlingarna i samfälligheten.
 2. En valmansförenings stiftelseurkund för valet inklusive bilagor ska senast 15.1.2020 klockan 16.00 lämnas till församlingskansliet i Esse, eller till kansliet i Pedersöre eller Purmo före den 15.1.2020 kl. 15.30
 3. Stiftelseurkundsdokument med bilagor finns tillgängliga på kansliet i Esse, Pedersöre och Purmo.
 4. Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende under övervakning för församlingens medlemmar 23.1.2020 klockan 10–14 och 24.1.2020 klockan 15–19 på kanslierna i församlingen. I förteckningen över röstberättigade har alla medlemmar som senast 15.3.2020 fyller 16 år och som 7.1.2020 registrerats som närvarande medlemmar i församlingen antecknats som röstberättigade. Den som anser att han eller hon obehörigen utelämnats ur förteckningen över röstberättigade eller att en anteckning om honom eller henne i förteckningen är oriktig får yrka på rättelse.
 5. Rättelseyrkandet ska framställas skriftligt och senast 7.2.2020 före kl. 16.00 lämnas in församlingens kansli i Esse, Essevägen 254, 68820 Esse. Valnämnden behandlar rättelseyrkanden på sitt möte 7.2.2020

Adressen till kansliet i Esse är: Essevägen 254, 68820 Esse.
Adressen till kansliet i Pedersöre är: Vasavägen 116, 68600 Jakobstad.
Adressen till kansliet i Purmo är: Aspegrensvägen 2, 68930 Purmo. 

Purmo 14.11.2019

Tommy Olin, Ordförande i valnämnden