Nyheter

Cowboy church 11 augusti i Sundby kl 14

28.6.2019 08.00

En cowboy som böjer knä vid ett kors

I Max Portins lada, Gästgivarsvägen 67

Homeward Bound
Christian "Cash" Vesterqvist
Desireé Saarela-Portin och Anders Portin
Predikan Dennis Svenfelt

Hans Häggblom

Servering

Varmt välkomna!

« Till nyhetslistan