Smittskyddsläget och församlingens verksamhet i pandemitider

(Uppdaterad 19.4.2022)

Den 7 februari meddelade Regionförvaltningsverket att beslutet att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus där antalet deltagare är fler än tjugo (20) hävs med omedelbar verkan. Som en följd därav har Domkapitlet utfärdat ett direktiv 8.2.2022 och hävt de begräsningar som utfärdades 31.12 och 31.1.

Det innebär att man i Pedersöre församling nu fritt får samlas i kyrkor och församlingshem. Det finns ingen begränsning i nuläget ifråga om hur många som får ta del i gudstjänster och förrättningar (t.ex. dop, jordfästningar, vigslar) eller i församlingens verksamhet i övrigt.

​​​​​​Det vi ännu behöver beakta är:

  • munskydd rekommenderas
  • tvätta händerna eller använd handsprit​
  • undvik handslag

Fortsättningsvis kommer en gudstjänst att strömmas per helg. I regel strömmas en gudstjänst eller mässa som börjar kl. 10. Men nu är alltså församlingen välkommen tillbaka till kyrkorna, till församlingshemmen och kyrkhemmen.

Församlingens anställda finns här för dig. Församlingens präster kan ge enskild nattvard till den som behöver få det och diakoniarbetarna finns till för att stöda, trösta och hjälpa. Ta kontakt med kansliet, med någon av prästerna eller diakonerna om du önskar få nattvard eller besök i ditt hem.

Det är nu åter möjligt att ordna hemdop, dopkaffe och minnesstunder.

Plötsliga förändringar i progammet kan förekomma. Smittspridningen är fortsatt stor i vårt område. Följ den här webbsidan och församlingens Facebooksida för det uppdaterade programmet.

Vi får tacka Gud för att vi kommit till en punkt i pandemin där vi inte längre behöver bekämpa den genom att ta avstånd från varandra och från att samlas inför Gud. Väl mött i gudstjänster, sammankomster, andakter och möten! Gud välsigne dig!

"Dag efter dag vill jag prisa dig, nu och för evigt sjunga ditt lov." (Ps. 145:2)

Mia Anderssén-Löf

kyrkoherde