Nyheter

Biskopsvisitation 13-15.4 2018

12.3.2018 11.47

K U N G Ö R E L S E

Biskop Björn Vikström åtföljd av prästassessor Berndt Berg, lagfaren assessor Lars-Eric Henricson, stiftssekreterare Virva Nyback och notarie Susanne Lönnqvist förrättar visitation i Pedersöre församling 13-15 april 2018.

Program:

Fredagen den 13 april
Kl. 9.00         Besök i förskolan i Östensö
Kl. 10.00       Besök i någon av församlingens dagklubbar  
Kl. 11.10       Träff med elever i Pedersöre gymnasium
Kl. 13.30       Presentation av kulturhuset AX i Bennäs, kommunens kulturanställda
Kl. 14.30       Företagsbesök
Kl. 17.30       Besök i Missionsstugan
Kl. 18.30       Andakt med biskop Björn Vikström i Missionsstugan

Lördagen den 14 april
Kl. 9.00         Morgonandakt i församlingshemmet
Kl. 9.30         Överläggning med församlingens anställda i församlingshemmet
Lunch i församlingshemmet tillsammans med anställda och förtroendevalda
Kl. 13.00       Överläggning med förtroendevalda i församlingshemmet
Kl. 19.00       Festkväll i församlingshemmet, aftonandakt med biskop Björn Vikström, servering till förmån med Gemensamt Ansvar-insamlingen

Söndagen den 15 april
Kl. 10.00       Festmässa i Pedersöre kyrka. Biskop Björn Vikström predikar, kyrkoherde Hans Häggblom är liturg.
Efter mässan lunch i församlingshemmet till förmån för Gemensamt Ansvar-insamlingen. Efter lunchen hålls allmän visitationsstämma. Till stämman kallas församlingens alla medlemmar.

« Till nyhetslistan