Konfirmation

Skriftskolan avslutas med konfirmation i Pedersöre kyrka i regel den söndag som infaller närmast efter att skriftskollägerperioden avslutats. Under konfirmationsmässan blir konfirmanderna välsignade framme vid altaret och får ta emot nattvarden.

Inför konfirmationen hålls en övning när vi tillsammans går igenom allt som sker i kyrkan under konfirmationen.

Anmäl till skriftskolan 2017-2018 via denna länk.

Konfirmander och ledare tågar in till konfirmationsmässa i Pedersöre kyrka