Konfirmation

Skriftskolan avslutas med konfirmation i Pedersöre kyrka en söndag i september. Under konfirmationsmässan blir konfirmanderna välsignade framme vid altaret och får ta emot nattvarden.

Inför konfirmationen hålls en övning när vi tillsammans går igenom allt som sker i kyrkan under konfirmationen.

Anmäl till skriftskolan 2017-2018 har hållits i oktober. Kontakta kaplan Stefan Erikson tfn 040-3100442 för mera info.

Konfirmander och ledare tågar in till konfirmationsmässa i Pedersöre kyrka