Konfirmation

Skriftskolan avslutas med konfirmation i Pedersöre kyrka en söndag i september. Under konfirmationsmässan blir konfirmanderna välsignade framme vid altaret och får ta emot nattvarden.

Inför konfirmationen hålls en övning när vi tillsammans går igenom allt som sker i kyrkan under konfirmationen.

Skriftskolan 2018-2019 för 2004 eller tidigare födda

Skriftskolan inleds med gudstjänst i Pedersöre kyrka 1:a advent 2.12 2018 kl 10.

Brev med information sänds till församlingsmedlemmar födda 2004 under september.

Läger 1. hålls 10-17.6 2019 vid Pörkenäs lägergård
Läger 2. hålls 24-31.7 2019 vid Pörkenäs lägergård.

Anmälan per webb 1-21.10 2018 via församlingens webbsida, denna länk.

Hälsar skriftskolteamet Jimmy, Mi och Maria

Konfirmander och ledare tågar in till konfirmationsmässa i Pedersöre kyrka