Samtal om sorg

För dig som mist en nära anhörig 

Församlingens präster och diakoniarbetare finns till för dig i din sorg. Tag kontakt om du önskar samtal.

Samtals- och stödgrupper

Sorgegrupp för olika slag av sörjande
I Församlingscentret i Jakobstad, Ebba Braheesplanaden 2.
Start 9.11 kl 19. Leds av sjukhusteolog Ann-Sofi Nylund
Läs mera här.

Samtalsgrupp för sörjande
I Kyrkhemmet i Bennäs hösten 2017
torsdag kl 13.30  28.9,  12.10,  26.10,  9.11

"Till dig, mitt i livet, som förlorat din partner genom dödsfall"
Gruppen samlas en torsdag i månaden kl 19-21
i Församlingscentret i Jakobstad, Ebba Brahe esplanaden 2
Samlingar hösten 2017:  17.8,  14.9,  26.10,  16.11 

"Du som har mött självmord i familjen"
Gruppen samlas tisdag kl 18.30
i Församlingscentret i Jakobstad, Ebba Brahe esplanaden 2
Samlingar hösten 2017:  12.9,  10.10,  7.11

Sorgegrupp för ungdomar
i Församlingscentret i Jakobstad

Kontakta församlingen för mera info

Tag kontakt

Åsa  Eklund
Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Maria Emet
Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Stefan Erikson
Kaplan
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Hans Häggblom
Kyrkoherde
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad