Samtal om sorg

För dig som mist en nära anhörig 

Församlingens präster och diakoniarbetare finns till för dig i din sorg. Tag kontakt om du önskar samtal.

Samtals- och stödgrupper

Samtalsgrupp om sorg
En grupp för sörjande. Start to 11.10 2018 kl 13.30 i Kyrkhemmet i Bennäs.
Träff fyra gånger (torsdagar 11.10, 25.10, 8.11 och 22.11), varannan vecka.
Ledare Stefan Erikson och Åsa Eklund.

 

"Till dig, mitt i livet, som förlorat din partner genom dödsfall"
Gruppen samlas torsdagar kl 19-21
i Församlingscentret i Jakobstad, Ebba Brahe esplanaden 2
Samlingar hösten 2018:  2.10,  6.11,  4.12

 

"Du som har mött självmord i familjen"
Gruppen samlas tisdagar kl 18.30
i Församlingscentret i Jakobstad, Ebba Brahe esplanaden 2
Samlingar hösten 2018:  28.8,  25.9,  23.10,  27.11

 

Sorgegrupp för ungdomar
i Församlingscentret i Jakobstad

Kontakta församlingen för mera info

Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Kaplan
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Kyrkoherde
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad