Café i Föuskällarn

Vid Kulturgården vid Lassfolk i Lillby

Kaffe med dopp.
Gäster med intressanta ämnen!

​​Eftersom vi i höst behöver ha mera utrymme hålls cafeet i Kyrkhemmet i Sisbacka.

5.10  kl 13.30 Benita Finne

9.11  kl 13.30 Christina Heikkilä