Café i Föuskällarn

Vid Kulturgården vid Lassfolks i Lillby

3.2     kl 14 
2.3     kl 14
30.3   kl 14
27.4   kl 14

Kaffe med dopp.
Gäster med intressanta ämnen!