Grattis - ni ska gifta er!

Vid vigseln, där en man och en kvinna tar varandra till äkta makar, gläds vi tillsammans över livets och kärlekens gåva. Vigseln är en juridiskt bindande akt med åtminstone två vittnen närvarande. Vigseln kan hållas i kyrkan eller på annan lämplig plats, som bestäms i samråd med vigselförrättaren, som vid kyrkliga vigslar är en präst.

Vigseln är en gudstjänst, vid vilken makarna tar emot Guds välsignelse för sitt gemensamma liv. Det är till fördel att beakta detta, när man väljer musik och sånger som framförs vid vigseln. Ta gärna kontakt med präst och kantor innan ni börjar planera vigselprogrammet!

Kyrka, präst och kantor bokas vid församlingskansliet tfn 040 3100440. Församlingskansliets kontaktuppgifter hittas här. Senast åtta dagar före vigseln skall de som ska gifta sig ordna hindersprövning (lysning) vid församlingarnas gemensamma centralregister, Församlingscentret i Jakobstad, Ebba Braheesplanaden 2. Till Centralregistrets sida här. Hindersprövningen kan också göras via nätet, se länk här under. Före vigseln går prästen och vigselparet igenom vad vigseln och äktenskapet innebär. Kontakta också kantorn för att diskutera era önskemål kring musiken.

Om någondera av makarna inte hör till evangelisk-luthersk kyrka, kan välsignelse av äktenskapet ske i kyrkan efter en civil vigsel.

Topplista av praktiska frågor om vigsel i Pedersöre kyrka

"Finns blommor i kyrkan?" Blommor finns på altaret. Vill man smycka kyrkan med stora vaser i kyrkan kor måste man ansvara för det själv. Ett par höga golvvaser finns i kyrkan. Kontakta vaktmästaren

"Får man fästa blomdekorationer på bänkarna?" Helst inte och absolut inte med tejp! 

"Får man kasta risgryn, konfetti och rosenblad?" Inte inne i kyrkan men vid behov utanför. Tänk dock på dem som skall städa och på att ni kan vara det brudpar som kommer efter någon som inte städat efter sig! 

"Finns piano och mikrofon för sång?" En flygel finns i kyrkan. Mikrofon för sångare kan ordnas. Kontakta vaktmästaren!

"Kan bröllop hållas i församlingshemmet? ” I undantagsfall ges tillstånd av kyrkoherden för bröllop i församlingshemmet. Hyra enligt gängse tariffer.

"När kan vi boka kyrkan för våra egna sångare/musiker som medverkar i vigseln?" Kontakta församlingskansliet tfn 040-3100440 i god tid före. Övningstider helst vardagar kl. 8-16.

Vanliga vigselpsalmer

Vanliga vigselpsalmer i psalmboken:
235, 236 (239 i finska psalmboken), 464, 534, 535, 553

Programblad för vigsel

Här finns ett förslag för det viktigaste punkterna som kan finnas med i programbladet för vigsel.