I höst ordnas dopgudstjänster 

Pedersöre församling ordnar några speciella dopgudstjänster. Under dessa kan flera barn döpas i samma gudstjänst.

Gudstjänsten är en helt vanlig gudstjänst, men familjeanpassad med förenklad liturgi och kortare predikan. När dopet, eller dopen, ska förrättas kommer föräldrar, faddrar och syskonen fram och ställer sig i koret.

Ring kansliet för närmare information om datum, tider och kyrkor. Kansliets öppettider 

Till nyhetslistan

M A-L.jpg

Anderssén-Löf ny kyrkoherde

15.8.2021 21.59

Valdeltagandet blev högt, av församlingens 6 480 röstberättigade utnyttjade 55,51 % sin rösträtt.

Sammanlagt 3597 röster avgavs, av dessa förkastades 29.

 

Harry S Backström, som av domkapitlet ställts i första förslagsrummet, erhöll 1395 röster.

Mia Anderssén-Löf, som ställts i andra förslagsrummet, erhöll 2173 röster.

För valnämnden i Pedersöre församling

Tommy Olin, ordförande