Till nyhetslistan

dörr

Nu får 20 samlas i kyrkorna

28.4.2021 13.55

Under tiden 1-16 maj får dubbelt fler komma till kyrkorna vid gudstjänsterna.

 

Vi fortsätter att hålla avstånd, bära ansiktsskydd och hållas hemma om vi känner symptom.

Men vi får också frimodigt komma till gudstjänster och högmässor. De två första veckorna i maj är begränsningen 20 personer.