Nyheter

Till nyhetslistan

Stefan Erikson avtackas inför pensioneringen

Kaplan Stefan Erikson går i pension

30.10.2020 11.51

Kaplan Stefan Erikson avgår med pension fr.o.m. 1.2.2021. Han håller sin sista predikan i tjänsten söndag 1.11.2020. Vi tackar Stefan för de många år han tjänat i vår församling. Han kom till Pedersöre församling som kaplan i februari 2020 så det blir 20 år i den gärningen. Före det var han församlingspastor i Esse och Purmo.

Stefans beskriver tiden med orden "Allt är nåd". Det är med tudelade känslor han går in i det nya livsskedet. Det är vemodigt att lämna människor och uppdrag han haft, och han känner tacksamhet för tiden som präst i Pedersöre. Samtidigt ser han nu fram emot det som ligger framför, och speciellt då att almanackan inte ska behöva styra tillvaron så mycket.

Han är inte orolig för att få för lite att göra. Projekt finns alltid med familj, hus och sommarstuga. 

Vi önskar Stefan allt gott och Guds välsignelse!

Bilden är från medarbetarnas tack till Stefan i Purmo kyrkhem.