Nyheter

Till nyhetslistan

Aktuellt om coronarestriktioner i oktober

15.10.2020 11.07

Ny coronainformation som gäller från 12-31.10 2020. Regionförvaltningsverket har begränsat antalet deltagare i offentliga sammankomster och tillställningar till max 10 personer. Inom Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet värnar vi om den kristna människosynen och vill vi ta ansvar för varandra. Därför följer vi också inom kyrkan dessa begränsningar. Vi följer också Vasa sjukvårdsdistrikts starka rekommendation och använder ansiktsmask i offentliga sammanhang.

Vi har paus i alla grupper, förutom dagklubben. Dagklubbarna följer småbarnspedagogikens riktlinjer i kommunen. Så länge kommunens småbarnspedagogik inte är stängd fortsätter också dagklubbarna. 

Information om församlingens verksamhet

 För att skydda andra  

  • håller vi avstånd  
  • deltar inte i tillställningar om vi uppvisar symptom 
  • följer de begränsningar som finns för det antal som får tas in i en lokal  
  • vi hostar i armvecket eller en näsduk, använder ansiktsskydd   
  • är noga med handhygienen  

I församlingen vill vi fortsättningsvis skydda de av våra medmänniskor som är särskilt utsatta för risker som coronaviruset medför. Förändringar sker fortsättningsvis i församlingens verksamhet. 

Ta gärna kontakt med församlingens anställda, som finns till för er. Ta i första hand kontakt via telefon eller e-post. Kontaktuppgifter finns på församlingarnas webbsidor, där även uppdateringar inför kontinuerligt. Kontaktuppgifter till församlingens anställda.

Här ser du hur olika verksamhetsformer påverkas tills vidare 

Gudstjänstlivet 

Gudstjänsterna fortsätter men totalantalet närvarande vid gudstjänsterna får nu vara bara 10 pers/gudstjänst. I det ingår också prästen, kantorn och vaktmästaren. Vi rekommenderar därför att man deltar i gudstjänsten via webbradion eller den strömmade gudstjänsten.   
Ljuständningen för dem som avlidit vid Alla Helgons dag påverkas också. Ingen offentlig ljuständning kan tyvärr ske, utan den sker nu bara via strömning. Länken kommer att finnas på församlingens webbsida. 
Gudstjänsterna i Pedersöre församling hålls i regel kl. 10 eller kl. 18. Se annonseringen. 

Jordfästningar och minnesstunder

Vi utgår från att totalantalet för jordfästningarna också är max. 10 pers./jordfästning. I det ingår också präst, kantor och vaktmästare.  
Minnesdelen kan också hållas genast efter jordfästningsakten i kyrkan eller kapellet.  

Dop 

Dop förrättas i församlingens lokaler. Antalet närvarande får uppgå till 10 personer och i den summan ingår också prästen och ev. andra anställda. Vid dopen kan alltså barnets föräldrar, faddrar och syskon delta.   
Dop i hemmet förrättas ännu inte. 
Dopkaffen är privata tillställningar. Präst eller kantor deltar tillsvidare inte i dopkaffen. Dopkaffen med självhushåll är tillåtna i församlingens lokaler. Också här gäller nu begränsningarna på max. 10 pers. 

Vigslar 

Vigslar förrättas i församlingens lokaler. Också här gäller nu begränsningarna på max. 10 personer. Och då ingår också präst, kantor och vaktmästare i antalet.   
En bröllopsfest kan bokas i samfällighetens lokaler. Bröllopsfesten är privat. Också här gäller nu begränsningarna på max. 10 personer.  

Grupper 

Vi har paus i alla grupper, förutom dagklubben. Dagklubbarna följer småbarnspedagogikens riktlinjer i kommunen. Så länge kommunens småbarnspedagogik inte är stängd fortsätter också dagklubbarna. 

Övriga samlingar 

I regel tar övriga samlingar paus. Följ med i församlingens annonsering och information på webbsidan.  

Diakonin 

Diakonins mottagningsverksamhet sker i första hand via telefon och e-post.  

Kanslierna 

Gravkontoret, centralregistret och församlingskanslierna: Ta i första hand kontakt via telefon eller e-post. 
 

Även i detta läge får vi förtrösta på Gud. I Psaltaren 23 läser vi: 

Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, 
ty du är med mig, 
din käpp och din stav gör mig trygg. 


Pedersöre 12.10.2020 


Kaj Granlund 
Kyrkoherde