Till nyhetslistan

Anslagstavlan på webben

Pedersöre församlings officiella anslagstavla finns nu på webben

Anslagstavla

Enligt den nya kyrkolagen som trädde i kraft 1.7.2023 skall församlingens officiella anslagstavla finnas på församlingens webbsida. Officiella kungörelser och myndighetsinformation hittas alltså numera elektroniskt. Församlingsrådets protokoll publiceras också elektroniskt.

Här kommer du till Anslagstavlan - Pedersöre församlings officiella anslagstavla

1.9.2023 13.31