Till nyhetslistan

Pedersöre församlings resultat i församlingsvalet

Församlingsvalet hölls söndagen den 20.11.2022. I Pedersöre församling röstade 25 % av de röstberättigade.

De nya invalda medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsråd hittar du här

21.11.2022 11.26