Till nyhetslistan

Kandidaterna i höstens församlingsval

16.9.2022 13.12

Det är nu klart vem som kandiderar i höstens församlingsval. 

Valet hålls söndagen den 20.11 och medlemmar i församlingsråd och gemensamma kyrkofullmäktige väljs. Förhandsröstning ordnas under tiden 8-12.11.

Läs mera om valet här: Församlingsvalet2022 - Pedersöre forsamling (pedersoreforsamling.fi)