Vi finns till för dig

När ensamhet, sorg, nedstämdhet, relationsproblem eller något annat bekymmer känns svårt kan du vända dig till församlingens arbetare. Präster, diakoniarbetare och andra arbetare finns till för församlingsmedlemmar och andra.

I livets olika situationer kan det vara bra att samtala med någon i förtroende.
Inget problem är för litet då det är viktigt för dig.

Krissamtalshjälp

Vid akuta krissituationer kan du ringa till:

Präst  tfn 040 3100441 eller 040 3100442
Diakoniarbetare tfn 040 3100446 eller 040 3100447
Ungdomarbetsledare tfn 040 3100449

Kontakt med diakoniarbetare

Diakonin hjälper genom
- samtal på kansli eller vid besök i hemmet
- ekonomiskt stöd
- hjälp med kontakten till olika instanser

Tillsammans kan vi söka fungerande lösningar i Din livssituation!

Du kan komma till församlingens kansli för att träffa oss, Kyrkostrands församlingshem.
Diakoniarbetare finns anträffbar måndagar 9-11.
Övriga tider, ring eller sänd sms så kommer vi överens om tid och plats.

Kontakta oss om ditt kylskåp är tomt
Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad